Вы здесь

Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями

Автор: 
Красінський Володимир Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003285
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
перелік умовних позначень та скорочень
Вступ
Розділ
напрями МОДИФІКАЦІЇ ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ
1.1. Хімічна модифікація феноло-формальдегідних смол
1.1.1. Феноло-формальдегідні смоли суміщені з епоксидною смолою
1.2. Поєднання феноло-формальдегідних смол та полівінілпіролідону в клейових
композиціях
1.3. Аналіз клейових композицій на основі ФФС, які використовуються для
склеювання металів та скла
1.4. Обгрунтування мети роботи і постановка задачі дослідження
РОЗДІЛ
ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Вихідні речовини та матеріали
2.2. Методика одержання зразків для дослідження властивостей композитів
2.3. Регламентна методика одержання промислової композиції та вимоги до якості
клейової композиції
2.4. Методика визначення вмісту гель-фракції в полімерних плівках
2.5. Методика визначення в'язкості та життєздатності композицій
2.6. Методика визначення тиксотропних властивостей композицій
2.7. Методика визначення усадки при затвердженні композицій
2.8. Методика визначення кількості ПВП, що не вступив у реакцію, і розрахунку
параметрів прищеплення
2.9. Методика ІЧ-спектроскопічних досліджень
2 Методика диференційно-термічного та термогравіметричного аналізів
2 Визначення кількості фенольних груп методом хімічного титрування
2 Методика визначення теплостійкості затверджених зразків
2 Методика визначення внутрішніх напружень в клейових швах
2 Методика визначення твердості затверджених зразків
2 Методика визначення міцності при статичному згинанні
2 Методика визначення ударної в'язкості затверджених зразків
2 Методика визначення деформаційно-пружних характеристик
2 Методика визначення електроізоляційних властивостей
2 Методика визначення адгезійної міцності
21. Визначення границі міцності клейових з’єднань при зсуві
22. Визначення границі міцності клейових з’єднань при відриві
2 Методика визначення водопоглинання затверджених композицій
2 Методика одержання прес-порошків
2 Статистична обробка результатів досліджень
РОЗДІЛ
закономірності модифікації феноло-формальдегідних смол новолакового типу та
розроблення нового методу процесу затвердження смоли
3.1. Фізична модифікація феноло-формальдегідних смол за допомогою полімерних
доданків
3.2. Розроблення раціонального складу полімерного зв’язного для термотривкого
клейового композиту
3.3. Роль ПВП в утворенні комбінованої структури при затвердженні ФФС
3.4. Дериватографічні аналізи композицій, що містять ПВП
3.5. Можливий хімізм процесу затвердження композиції в присутності ДМА
РОЗДІЛ
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ
4.1. Залежність фізико-механічних та теплофізичних властивостей композитів від
параметрів одержання і складу
4.2. Адгезійна здатність епокси-новолакових композицій з ПВП
4.3. Електроізоляційні властивості композицій
4.4. Залежність водопоглинання композицій від співвідношення компонентів
4.5. Фізико-механічні властивості наповнених композицій
4.6. Порівняльна характеристика властивостей модифікованих новолакових
феноло-формальдегідних композицій з різними модифікаторами
РОЗДІЛ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕРОБКИ РОЗРОБЛЕНИХ КЛЕЙОВИХ І ПРЕСОВИХ КОМПОЗИЦІЙ
5.1. Реологічні та тиксотропні властивості композицій
5.2. Вплив концентрації ПВП і умов формування на усадку при затвердженні
композицій
5.3. Математичне планування складу розроблених композицій
5.4. Технологічні і експлуатаційні характеристики прес-матеріалів на основі
модифікованої феноло-формальдегідної композиції
5.5. Розроблення принципової технологічної схеми одержання клейової мастики та
норми технологічного режиму
ВИСНОВКИ
СПИСОК