Вы здесь

Розроблення основ технології модифікації пінополістирольних відходів для переробки у в'язкотекучому стані

Автор: 
Моравський Володимир Степанович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003286
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАПРЯМКИ УТИЛІЗАЦІЇ полістирольних
ВІДХОДІВ ТА СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
1.1. Особливості утилізації та вторинного використання полімерних
матеріалів
1.1.1. Аналіз стану вторинної переробки полістирольних відходів
1.1.2. Аналіз стану вторинної переробки пінополістирольних
відходів
1.2. Теоретичні засади фізичної модифікації полімерів
1.2.1. Теоретичні основи створення сумішей полімерів у
в’язкотекучому стані
1.2.2. Теоретичні основи адсорбції полімерних матеріалів
1.3. Напрямки створення сумішей полімерів на основі полікапроаміду
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
2.1. Характеристика вихідних матеріалів
2.2. Методики експериментів
2.2.1. Методика дослідження дегазації пінополістиролу
2.2.2. Методика дослідження сорбції ПВП пінополістиролом
2.2.3. Методика проведення віскозиметричних досліджень
2.2.4. Методика одержання полімерних сумішей
2.2.5. Методика одержання стандартних зразків для випробувань
2.2.6. Методика проведення реологічних досліджень
2.2.7. Методика визначення усадки зразків та анізотропії усадки
2.2.8. Визначення вмісту вологи і летких речовин в полімерних
зразках
2.2.9. Методика визначення фізико-механічних показників
2.2 Методика досліджень методом диференційної скануючої калориметрії
2.2 Методика досліджень методом динамічно-механічного
термічного аналізу
2.2 Методика рентгенографічних досліджень
2.2 Методика проведення мікроскопічних досліджень
2.2 Методика проведення ІЧ спектроскопічних досліджень
2.2 Методика визначення поверхневої твердості та деформаційних властивостей
2.2 Термомеханічний аналіз зразків полімерів
2.2 Визначення водопоглинання полімерних зразків
2.2 Методика статистичної обробки результатів досліджень
РОЗДІЛ 3. технологічні і Фізико-хімічні засади модифікації ПІНОПОЛІСТИРОЛУ
ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ З РОЗчинів
3.1. Закономірності дегазації ППС залежно від природи
середовища. Вибір технологічних параметрів процесу
3.2. Закономірності модифікації ППС полівінілпіролідоном з розчину
3.2.1. Фізико-хімічні основи сорбції ПВП з розчинів. Чинники, які
впливають на сорбцію
3.2.2. Технологічні особливості сорбції пінополістиролом ПВП з
розчину
3.3. Вибір та розрахунок реактора для проведення модифікації ППС
3.4. Розроблення технологічної схеми процесу модифікації ППС
полівінілпіролідоном з розчину
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСАД ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ сумішей термопластів з
модифікованим
ППС ТА ВИРОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ
4.1. Одержання полімерних сумішей на основі модифікованого
пінополістиролу та їх реологічні властивості
4.2. Дослідження в’язкопружних властивостей сумішей термопласт – модифікований
ППС
4.3. Показник текучості розтопів сумішей термопласт –
модифікований ППС
4.4. Технологічна усадка матеріалів на основі модифікованого ППС
4.5. Закономірності процесу сушіння модифікованих матеріалів. Вибір
технологічних параметрів сушіння
4.6. Розроблення технологічної схеми виготовлення литтєвих виробів з
сумішей термопласт – модифікований ППС
РОЗДІЛ 5. структура і експлуатаційні властивості матеріалів на основі
полікапроаміду
та полістиролу
5.1. Вплив складу сумішей полікапроамід – дегазований ППС на їх морфологію і
механічні властивості
5.2. Вплив складу сумішей полікапроамід – модифікований ППС на їх морфологію і
механічні властивості
5.3. Деформаційні властивості матеріалів на основі
модифікованого ПА-
5.4. Вплив природи модифікуючого додатку на теплофізичні
властивості ПА-
5.5. Сорбційні властивості матеріалів на основі модифікованого
полікапроаміду
5.6. Механічні властивості сумішей полістиролу з дегазованим і
модифікованим ППС
ВИСНОВКИ
СПИСОК