Вы здесь

Створення резонансної гідравлічної вібро-трамбовки для ущільнення ґрунтів

Автор: 
Дєдов Олег Павлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003296
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….
Стан проблеми та задачі дослідження.
Робочий процес застосування вібротрамбовок…………………………
Огляд конструкцій та характеристик вібротрамбовок………………
Критерії оцінки параметрів вібротрамбовок…………………………
Аналіз існуючих методів розрахунку вібротрамбовок .……………….
Постановка задач досліджень……………………………………………
Теоретичні дослідження тримасної вібротрамбовки.
Передумови та припущення досліджень, обґрунтування вибору
фізичної моделі……………………………………………………………
Математична модель системи „вібротрамбовка – ґрунт” …………….
Рівняння руху системи „вібротрамбовка – ґрунт”……………………….
Визначення параметрів тримасної вібротрамбовки.
Вплив маси ударника та верхньої маси на рух системи ….…
Дослідження впливу коефіцієнта жорсткості
на робочий процес вібротрамбовки .……………………
Аналіз впливу жорсткості буфера на динаміку
вібротрамбовки ……………………………………………….
Визначення висоти ущільнюючого шару суміші, імпульсу сили
та часу контакту робочого органу і середовища при
віброударному навантаженні…………………………………………….
Аналіз отриманих результатів ……………………………………………
Висновки по
розділу……………………………………………………….
Експериментальні дослідження робочого процесу взаємодії вібротрамбовки з
ґрунтом, що ущільнюється.
Постановка задач експериментальних досліджень ……………………
Методика визначення параметрів робочого процесу ………………….
Розробка експериментального стенду. Апаратура та датчики………….
Дослідження технологічних та конструктивних параметрів вібротрамбовки
…………………………………………………………
Аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень та порівняння їх з
теоретичними …………………………………………
Висновки по
розділу…………………………………………………….
Основні принципи створення тримасної вібротрамбовки та оцінка результатів
досліджень.
Основні принципи методики розрахунку вібротрамбовки
Обґрунтування створення високоефективної конструкції
вібромашини……………………………………………………….
Методика розрахунку основних параметрів вібротрамбовки …
Рекомендації до створення нових вібротрамбовок ……………….
Конструктивні схеми вібротрамбовки…………………………
Збірні одиниці та конструктивні елементи приводу …………
Оцінка ефективності проведених досліджень ………………………….
Загальні висновки………………………………………………………….
Список