Вы здесь

Функціональний стан еритроцитів і вміст мікроелементів у внутрішніх органах курей-несучок за впливу речовин гумінової природи

Автор: 
Скорик Максим Валентинович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003322
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………….………
ВСТУП………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Функціональний стан еритроцитів та його значення в життєдіяльності
птиці…………………………………………….
1.2. Антиоксидантна система еритроцитів як фактор захисту та підтримання
гомеостазу організму курей………………………
1.3. Зв’язок мінерального обміну з функціональним станом еритрону і
продуктивністю птиці………………………….…….
1.4. Гумінові речовини як регулятори метаболізму у сільськогосподарських
тварин………………………….……
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Обґрунтування вибору напрямку досліджень………….….…
2.2. Загальна методика проведення досліджень…………………
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Морфо-функціональні показники крові курей-несучок другої фази
продуктивності та за умови введення до їх раціону кормових біологічно активних
добавок гумінового походження «Гідрогумат» і «Гумісол-Т-»…….……………………………
3.2. Антиоксидантний стан еритроцитів курей-несучок другої фази продуктивності
та за впливу кормових біологічно активних добавок гумінової природи
«Гідрогумат» і «Гумісол-Т-»
3.3. Вміст мікроелементів у тканинах внутрішніх органів курей-несучок при
введенні до їх раціону кормових біологічно активних добавок «Гідрогумат» і
«Гумісол-Т-»……….….
3.4. Стан яєчної продуктивності курей-несучок за дії гумінових кормових добавок
«Гідрогумат» і «Гумісол-Т-»………….…
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ………………………………………….
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….
СПИСОК