Вы здесь

Розміщення, оцінка та раціональне використання біоенергетичних ресурсів Харківської області

Автор: 
Третьяков Олександр Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003375
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Понятійний апарат, використаний в роботі
1.2. Види біоенергетичних ресурсів та їх класифікації
1.3. Біоенергетичні ресурси в оцінках природно-ресурсного потенціалу території
1.4. Стан дослідження біоенергетичних ресурсів
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ВИХІДНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
3.1. Біогаз звалищ твердих побутових відходів
3.1.1. Методика оцінки енергетичного потенціалу біогазу звалищ твердих
побутових відходів
3.1.2. Моделювання утворення біогазу на звалищах твердих побутових відходів
Харківської області
3.2. Осад станцій очищення комунальних стічних вод
3.2.1. Методика оцінки енергетичного потенціалу осаду станцій очищення
комунальних стічних вод
3.2.2. Оцінка енергетичного потенціалу осаду станцій очищення комунальних
стічних вод Харківської області
3.3. Відходи тваринництва
3.3.1. Методика оцінки енергетичного потенціалу відходів тваринництва
3.3.2. Оцінка енергетичного потенціалу відходів тваринництва Харківської
області
3.3.2.1. Просторово-часовий аналіз енергетичного потенціалу відходів
тваринництва за районами області
3.3.2.2. Енергетичний потенціал відходів тваринництва на рівні
сільськогосподарських підприємств
3.4. Відходи рослинництва
3.4.1. Аналіз існуючих методик оцінки енергетичного потенціалу відходів
рослинництва
3.4.2. Оцінка енергетичного потенціалу відходів рослинництва Харківської
області
3.4.2.1. Просторово-часовий аналіз енергетичного потенціалу відходів
рослинництва на рівні районів області
3.4.2.2. Енергетичний потенціал відходів рослинництва на рівні
сільськогосподарських підприємств
3.5. Відходи деревини
3.5.1. Методика оцінки енергетичного потенціалу відходів деревини
3.5.2. Енергетичний потенціал відходів деревини, що утворюються в лісових
насадженнях, підпорядкованих Управлінню лісового господарства
3.5.3. Енергетичний потенціал відходів деревини, що утворюються в лісових
насадженнях сільськогосподарського призначення
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. РОЗМІЩЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПО ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
4.1. Просторовий аналіз розміщення
4.2. Зонування території за структурою біоенергетичного потенціалу
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
5.1. Методика побудування оптимізаційних моделей використання біоенергетичних
ресурсів
5.2. Визначення енергетичних потреб населених пунктів
5.3. Моделювання можливостей використання БЕР, що можуть споживатись тільки в
місці їх утворення
5.4. Моделювання можливостей створення централізованих енергетичних установок
для забезпечення потреб населених пунктів
5.5. Порівняння питомих витрат при різних сценаріях розвитку біоенергетики
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ БІОЕНЕРГЕТИКИ НА ОБСЯГИ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
6.1. Методика дослідження
6.1.1. Викиди парникових газів на тваринницьких підприємствах
6.1.2. Викиди парникових газів на станціях очищення комунальних стічних вод
6.1.3. Викиди парникових газів на звалищах твердих побутових відходів
6.1.4. Викиди парникових газів внаслідок спалювання відходів рослинництва
6.1.5. Заміщення використання вугілля
6.2. Вплив біоенергетики на обсяги емісії парникових газів на території
Харківській області
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК