Вы здесь

Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів української бурої молочної породи, що створюється

Автор: 
Болгова Наталія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003376
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕНЬ
загальна характеристика роботи
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Селекційно-генетичні параметри господарськи корисних ознак в селекції
великої рогатої худоби
1.2. Генезис створення української бурої молочної породи
1.3. Роль ліній та родин у формуванні генеалогічної структури стада
Розділ
Загальна методика і основні методи досліджень
2.1. Характеристика вихідного матеріалу
2.2. Методики досліджень
Розділ
Результати експериментальних досліджень
3.1. Динаміка росту телиць бурої худоби проміжних генотипів
3.2. Жива маса корів бурої худоби проміжних генотипів
3.3. Молочна продуктивність корів
3.4. Морфологічні і біохімічні показники крові бурої худоби різних генотипів
3.5. Відтворювальна здатність піддослідних корів
3.6. Оцінка корів бурої худоби проміжних генотипів за екстер’єром
3.7. Характеристика морфологічних ознак та функціональних властивостей вимені
корів бурої худоби проміжних генотипів
3.8. Оцінка бугаїв-плідників бурої худоби за якістю нащадків
3.9. Формування високопродуктивних родин бурої худоби
3 Селекційна програма високопродуктивного молочного стада української бурої
молочної породи, що створюється
3 Економічна ефективність досліджень
Розділ
Аналіз і узагальнення результатів досліджень
Висновки
Пропозиції виробництву
ДОДАТКИ
Список