Вы здесь

Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки

Автор: 
Улізько Віра Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003400
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………
ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СПОРТИВНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ
СПОРТСМЕНІВ У РІЧНОМУ ЦИКЛІ ПІДГОТОВКИ
1.1. Загальна характеристика змагальних та тренувальних навантажень у
настільному тенісі ……….………………………………………
1.2. Характеристика функціонального стану спортсмена (серцево-судинна,
нервова і м’язова системи) ……………….………………………………………
1.3. Сучасні підходи, які застосовуються у практиці індивідуальних
можливостей спортсменів…………………….…………………………………
Висновки до
розділу ……………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи та організація дослідження дослідження …………………………
2.2. Педагогічний експеримент та психологічне тестування…………………….
2.3. Методи дослідження різних систем функціонального стану………………
2.4. Методи визначення стану спеціальної фізичної підготовленості та
змагальної діяльності……………………………………………………………….
2.5. Методи математичної статистики…………………………………………….
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ В
УМОВАХ ТРЕНУВАЛЬНИХ І ЗМАГАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
УПРОДОВЖ РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ
3.1.Психоемоційна складова функціонального стану спортсменок високої
кваліфікації……………………….…………………………………………………
3.2. Стан серцево-судинної системи у підготовчому та змагальному
періодах ……………………………………………………………
3.3. Зміни серцево-судинної системи упродовж річного циклу підготовки…….
Висновки до
розділу ……………………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ТРЕНУВАЛЬНИХ ТА ЗМАГАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНОК
4.1.Зміни морфологічних показників обміну речовин кваліфікованих
спортсменок з настільного тенісу у підготовчому, змагальному і перехідному
періодах…………………………………………… ……………………………
4.2. Взаємозв’язок між станом серцево-судинної системи (cимптомами
перенапруження) та тренувальними навантаженнями………………………….
4.3. Структура кореляційних взаємозв’язків змагальної діяльності та
функціонального стану ССС і нервової системи спортсменок…………………
4.4. Комплекс вправ корекції та підготовки кваліфікованих тенісисток на
основі функціонального стану………………………………………………….
4.5. Вплив експериментальних вправ на зміни функціонального стану
та спеціальну фізичну підготовленість………… ……………………………….
Висновки до
розділу …………………………………………………………….
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………………………….
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….
СПИСОК