Вы здесь

Імунологічні зміни у хворих на ішемічну хворобу серця з есенціальною гіпертензією та їх корекція аторвастатином

Автор: 
Ратушняк Наталія Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003408
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури
1.1. Значення клітинних й гуморальних імунних механізмів в розвитку
атеросклерозу
1.2. Прозапальна й антиатерогенна дія цитокінів при ішемічній хворобі серця
1.3. Роль С-реактивного білка у формуванні й дестабілізації атеросклеротичної
бляшки
1.4. Роль дисфункції ендотелію в розвитку атеросклерозу
1.5. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з артеріальною
гіпертензією
1.6. Антиатерогенні й антиішемічні ефекти інгібіторів
-гідроксіметилглутаріл коензім-А редуктази
РОЗДІЛ 2. Матеріал і методи дослідження
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
2.2. Методи дослідження
2.2.1. Інструментальні методи дослідження
2.2.2. Лабораторні методи дослідження
2.2.3. Методи статистичної обробки отриманих даних
РОЗДІЛ 3. Стан ліпідного обміну й метаболізму оксиду азоту у
хворих різними формами ішемічної хвороби та її
поєднанні з есенціальною гіпертензією
РОЗДІЛ 4. Імунологічний статус хворих на різні форми ішемічної хвороби серця та
її поєднання з есенціальною гіпертензією
4.1. Фагоцитарна активність моноцитів та активність неспецифічних естераз, стан
клітинного імунітету, рівень циркулюючих імунних комплексів у хворих на різні
форми ішемічної хвороби серця та її поєднання з есенціальною гіпертензією
4.2. Показники цитокінової активності та рівень С-реактивного білку у сироватці
крові хворих на різні форми ішемічної хвороби серця та її поєднання з
есенціальною гіпертензією
РОЗДІЛ 5. Фактори, які детермінують ступінь порушень імунного статусу в хворих
на різні форми ішемічної хвороби серця в поєднанні з есенціальною гіпертензією
РОЗДІЛ 6. Зміна імунологічного статусу хворих на різні форми ішемічної хвороби
серця та її поєднання з есенціальною гіпертензією під впливом терапії
аторвастатином
РОЗДІЛ 7. Аналіз та узагальнення результатів дослідження
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК