Вы здесь

Інсерційно-делеційний поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту і розповсюдженість атеросклеротичного ураження судин

Автор: 
Кузнецов Ігор Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003409
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
РОЗДІЛ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ
2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ
РОЗДІЛ ПОШИРЕНІСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО УРАЖЕННЯ СОННИХ, КОРОНАРНИХ І
ПЕРИФЕРИЧНИХ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК СЕРЕД ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ
РОЗДІЛ ВПЛИВ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА НА ПОШИРЕНІСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ
В КОРОНАРНИХ, СОННИХ І ПЕРИФЕРИЧНИХ АРТЕРІЯХ НИЖНІХ КІНЦІВОК
РОЗДІЛ ВПЛИВ ІНСЕРЦІЙНО-ДЕЛЕЦІЙНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА
АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ НА РОЗВИТОК І ПЕРЕБІГ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО
ПРОЦЕСУ ВІНЦЕВИХ, СОННИХ І ПЕРИФЕРИЧНИХ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК
РОЗДІЛ АКТИВНІСТЬ АПФ В ПЛАЗМІ КРОВІ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОМУ
УРАЖЕННІ
РОЗДІЛ ДИНАМІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ХВОРИХ З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
РОЗДІЛ АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК