Вы здесь

Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів.

Автор: 
Дорожинська Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003414
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
Вступ
Розділ 1. Аналіз наукових підходів до моніторингу земель рекреаційного
пРизначення……………….
Правові аспекти рекреаційної оцінки природно-територіальних
комплексів
Правова
база
Аналіз правових аспектів моніторингу рекреаційних територій.
Склад і використання земель рекреаційного призначення .
Теоретичні підходи до оцінки і розвитку рекреаційної діяльності
Практичні підходи до розвитку рекреаційної діяльності.
Моніторинг земель рекреаційного призначення в Україні.
Моніторинг земель рекреаційного призначення в країнах Європи та
в США
Висновки до
розділу
1.
Розділ 2. Теоретико-методичні основи дослідження природно-ресурсного потенціалу
та опрацювання геопросторової
інформації
2.1. Дослідження природно-ресурсного потенціалу з використанням проблемно
орієнтовних систем як форми організації даних і методів
опрацювання.
2.2. Кадастрові
системи
2.3. Системи регіональних кадастрів природних
ресурсів.
2.4. Багатоцільовий кадастр: актуальні задачі та доцільність його
функціонування
2.5. Геоінформаційний підхід до оцінки природно-ресурсного
потенціалу.
2.6. Кадастр і моніторинг земель рекреаційного призначення як взаємодоповнюючі
компоненти.
2.7. Рівні, частота та методи проведення моніторингу рекреаційних
територій.
Висновки до
розділу
Розділ 3. Моніторинг рекреаційних територій з викорис-танням матеріалів аеро-
та космічного знімання.
3.1. Сучасні системи космічного базування та їх основні
характеристики
3.1.1. Основні
відомості
3.1.2. Аналіз можливостей космічного знімання для картографування
природно-територіальних
комплексів.
3.2. Вивчення стану рекреаційних територій за даними дистанційного
зондування
3.3. Експериментальні дослідження інтерпретаційних властивостей аерофотознімків
для рекреаційних об'єктів
3.4. Технологічні варіанти використання космічних зображень для моніторингу
рекреаційних територій
3.5. Заходи санітарної охорони джерел і можливості використання аерокосмічних
зображень.
Висновки до
Розділу
3
Розділ 4. Методологічні підходи до сумісного втілення завдань культурного
ландшафту і туризму.
4.1. Інформаційне забезпечення туристичної ГІС-Східниця
4.2. Геоінформатика як інструментарій для дослідження культурного
ландшафту
4.3. Розширення туристичної ГІС-Східниця на задачі вивчення культурного
ландшафту
Висновки до
розділу
4.
Загальні висновки.
.
Список