Вы здесь

"Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука"

Автор: 
Фаріон Ольга Олегівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003433
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………………………….
1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження……………….………
1.2. Джерельна база дослідження………………….…………………….
РОЗДІЛ
АНТРОПОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА ФІЛОСОФІЇ В. ШИНКАРУКА….
2.1. Спрямованість філософії В. Шинкарука від класичних проблем діалектичного
матеріалізму до самовизначення людини………………
2.2. Світоглядно-гуманістичні орієнтири особистості у філософському дискурсі
В. Шинкарука……………………………………………………
2.3. Категоріальна структура світогляду: духовні виміри людини…….
РОЗДІЛ
ПРИРОДА ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ: ПАРАМЕТРИ РОЗУМІННЯ
ЛЮДИНИ……………………………………………………………………….
3.1. Концептуальний зміст природи людської екзистенції ………………
3.2. Екзистенційно-смислові засади людського буття за
В. Шинкаруком………………………………………………………………….
3.3. Культура як система формотворень людського духу…………….……
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
СПИСОК