Вы здесь

Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному артриті

Автор: 
Котюк Віктор Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003446
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Зміст…………………………………………………………………….…
Перелік умовних скорочень, одиниць та термінів …………………….
Вступ ………………………………………………………………….
Розділ 1. Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному артриті
(аналітичний огляд літератури)………………………….…
Розділ 2. Матеріал та методи дослідження ………………………….
2.1. Загальна характеристика та клінічне обстеження
хворих на ПА ……………………………………………………………….
2.2. Лабораторні методи дослідження ………………….……
2.3. Імунологічні методи дослідження ……………….…………
2.4. Біохімічні дослідження ………….…………………………
2.5. Сонографічне дослідження …………………………………
2.6. Денситометричне обстеження …………………………….
2.7. Термографічне дослідження ………………………………
2.8. Рентгенологічне обстеження ……………………………….
2.9. Артроскопічна діагностика ………………………………
2 Анатомо-біомеханічне дослідження …………………….…
2 Методика статистичної обробки результатів …………….
Розділ 3. Комплексна діагностика хворих на псоріатичний артрит .
3.1. Результати клінічних та лабораторних
методів обстеження …………………………………………………….………
3.2. Результати імунологічних досліджень ………….……….….
3.3. Результати біохімічних досліджень ………………………
3.4. Результати сонографічних досліджень ………………….…
3.5. Результати денситометричного обстеження …………….….
3.6. Результати термографічного обстеження .…
3.7. Результати рентгенологічного обстеження …………….….
3.8. Результати артроскопічного обстеження ……………………
3.9. Результати анатомо-біомеханічних досліджень .……….
3 Результати статистичної обробки даних …………………
Розділ 4. Комплексне лікування хворих з ураженнями кисті при псоріатичному
артриті ………………………………………………….….
4.1. Консервативне лікування ……………………………….
4.2. Хірургічне лікування …………………………….……….…
4.2.1. Передопераційна підготовка та знеболювання ………….
4.2.2. Способи хірургічного лікування ……………….……….
4.3. Відновне лікування та реабілітація …………………….…
Розділ 5. Аналіз отриманих результатів та їх обговорення …….…
Висновки ……………………………………………….………………
Додаток ………………………………………………………………….
Список