Вы здесь

Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту

Автор: 
Мазур Ольга Вiкторiвна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003499
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ст.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………
ВСТУП………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………
Сучасні методи лікування хворих на злоякісні пухлини головного мозку
(ГМ)………………………………………………………………….
Причини недостатньої ефективності існуючих методів консервативного лікування
пухлин ГМ………………………………….
1.2. Клітинна гетерогенність гліом…………………………………….
1.2. Гемато-енцефалічний бар?єр………………………………………
1.2. Імунна привілейованість мозку……………………………………
1.2. Гліомо-асоційована імуносупресія……………………………
1.2. Особливості пухлино-специфічних антигенів……………………
1.2. Дефекти презентації антигена…………………………………
1.2. Толерантність пухлинних клітин до апоптозу…………………….
1.3. Сучасні стратегії імунотерапевтичного лікування неоплазій ГМ….
1.3.1. Імунотерапія, сучасні підходи імунотерапії гліом………………
1.3.2. Вакцинотерапія……………………………………………………….
1.4. Перспективи застосування сучасних імунотерапевтичних підходів
при комплексному лікуванні пацієнтів з пухлинами ГМ………………
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………….
2.1. Експериментальні тварини
2.2. Експериментальні моделі пухлинного росту…………………………………
2.3. Глікопептидні вакцини………………………………………………………
2.4. Вітамінний комплекс……………………………………………………
2.5. Схема експериментальній імунотерапії пухлин ГПВ на моделях пухлинного
росту ………………………………………………………………….
2.6. Методики дослідження
2.6.1. Вивчення гострої, хронічної токсичності ГПВ……………………….
2.6.2. Вивчення місцевоподразнюючої дії вакцини у лабораторних тварин
2.6.3. Дослідження алергізуючих властивостей ГПВ………………………
2.6.4. Методики оцінки імунного статусу……………………
2.6.5. Дослідження електрокінетичного потенціалу клітин імунної
системи методом клітинного електрофорезу…………………………
2.6.6. Статистична обробка отриманих результатів
РОЗДІЛ 3. ОДЕРЖАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛІКОПЕПТИДНИХ ВАКЦИН ТА ОБГРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ АД?ЮВАНТНОГО КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ……………………………………………………
3.1. Основні фізико-хімічні характеристики ГПВ……………………………….
3.2. Дослідження компонентів ГПВ…………………………………………….
3.3. Дозування ГПВ……………………………………………………………….
3.4. Особливості модифікованої ГПВ (кріовакцини)…………………………….
3.5. Обгрунтування застосування ад’ювантного комплексу вітамінів С та К3.
РОЗДІЛ 4. ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГПВ …………
(дані з нешкідливості, токсичності при введенні однократної і повторних доз,
вивчення ембріональної, фетальної і перинатальної токсичності, а також
місцевоподразнюючої дії)…………………………………………………………
РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГПВ
ПРИ ІНТРАКРАНІАЛЬНОМУ ПУХЛИННОМУ РОСТІ…………………
5.1. Вивчення ефективності ГПВ на моделі злоякісної гліоми щурів 1. …
5.1.1. Дослідження впливу ГПВ на деякі імунологічні показники щурів з
перещепленою гліомою 1.……………………………………………
5.2. Протипухлинна ефективність ГПВ на експериментальній моделі меланоми
В………………………………………………………………………
5.3. Вивчення можливостей підвищення протипухлинної ефективності ГПВ.
5.3.1. Застосування ГПВ у поєднанні з комплексом вітамінів С і К на моделях
експериментального пухлинного росту………………………………
5.3. Дослідження ефективності глікопептидної вакцини, одержаної з
кріомодифікованої пухлинної тканини…………………………………………
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК