Вы здесь

Об'єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі.

Автор: 
Юрчишин Оксана Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003545
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Вступ
Розділ 1. ДОСВІД ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИХ ТА
ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1.1. Методологія дослідження
1.2. Історичні передумови створення та еволюції закладів дошкільного виховання
дітей
1.3. Сучасний стан закладів дошкільного та позашкільного виховання в житлових
кварталах Львова та селах області
1.4. Зарубіжний досвід
1.5. Висновки до
розділу
Розділ 2. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
2.1. Нормативні основи формування системи дошкільного та позашкільного
виховання в Україні
Об’ємно-планувальне рішення дитячих дошкільних закладів
Загальна композиція території ДДЗ. Вимоги до зв’язків і взаємного розташуванню
елементів ділянки.
2.2. Соціологічне дослідження потенційних споживачів послуг закладів
дошкільного та позашкільного виховання дітей
Оцінка результатів соціологічного опитування мешканців Львова
Експертна оцінка існуючого стану дошкільного виховання в житловому
середовищі
2.3. Соціально-психологічні і педагогічні чинники формування дитячих дошкільних
і позашкільних закладів
2.4. Економічні передумови формування дошкільних установ для дітей
2.5. Висновки до
розділу
Розділ 3. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
НАДМАЛОЇ МІСТКОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
3.1. Соціально-просторова модель мережі
3.2. Типологічні характеристики дошкільних та позашкільних закладів надмалої
місткості для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в житловому
середовищі
Заклади дошкільного виховання надмалої місткості з автономним (самостійним)
обслуговуванням
Система централізованого обслуговування закладів дошкільного виховання надмалої
місткості
Центри обслуговування дитячих дошкільних установ надмалої місткості з
централізованим обслуговуванням
3.3. Особливості організації території дитячого дошкільного закладу надмалої
місткості
3.4. Техніко-економічна оцінка варіантів ДДЗ надмалої місткості для різних
типів житла
Техніко-економічна оцінка потреб в території під розміщення різних типів
дошкільних закладів надмалої місткості
3.5. Приміщення короткотривалого перебування дітей в житловому середовищі
3.6. Архітектурно-композиційні аспекти формування закладів дошкільного та
позашкільного виховання дітей
3.7. Висновки до
розділу
Висновки
Література
Додатки
Перелік умовних скорочень
Скорочення, термін, позначення
Пояснення
ГО
Груповий осередок
ДДЗ
Дитячі дошкільні заклади
ДНЗ
Дошкільний навчальний заклад
ЗСШ
Загальноосвітня середня школа
СО
Самостійне обслуговування
ЦДВ
Центр дошкільного виховання
ЦО
Центральне обслуговування
Вступ
Актуальність