Вы здесь

Методи та засоби підвищення ефективності процесора комп'ютера з простою системою команд

Автор: 
Кицун Геннадій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003558
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
ВСТУП
Розділ 1. Аналіз компонент Архітектури сучасного комп’ютера
1. Критерії ефективності процесора
1.2. Аналіз існуючих архітектур
1.2.1. Архітектура з простою системою команд
1.2.2. Стекова архітектура
1.2.3. Архітектура з широким форматом команди
1.2. Архітектура з явно вираженим паралелізмом команд
1.2.5. Відмінні риси розглянутих архітектур.
1.3. Аналіз формату команди процесора
1. Питання оптимізації набору операцій та системи команд процесора.
1.5. Аналіз методів адресації пам’яті комп’ютера.
1.6. Конвеєрне виконання команд процесора
1.6. Конвеєр команд
1.6. Конфлікти конвеєра команд
1.7. Проектування комп’ютерних пристроїв
1.8. Тестування коректності виконання команд в конвеєрі процесора.
1.8.1. Евристичний метод
1.8. Метод повного перебору
1.8. Метод вибіркового перебору
1.9. Висновки до
розділу
Розділ 2. розробка структури процесора
2. Розробка скалярної структури процесора
2.2. Розробка формату команди процесора
2. Вибір методів адресації
2.4. Виконання команд в процесорі
2. Висновки до
розділу
Розділ 3. Розробка конвеєрної структури, БАЗОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ
ПРОЦЕСОРА ТА Методів запобігання конфліктам в його конвеєрі.
3. Розробка конвеєрної структури процесора
3.2. Розробка базових функціональних вузлів процесора
3.2.1. Розробка блоку формування наступної ефективної адреси розміщення
команди
3.2.2. Розробка блоку вибірки команди з основної пам’яті
3.2.3. Розробка блоку декодування команди
3.2.4. Розробка блоку вибору операндів з регістрового файлу процесора
3.2.5. Розробка комутуючої мережі та блоку обчислень
3.2.6. Розробка блоку роботи з пам’яттю
3.3. Правила роботи оптимізуючого компілятора
3.4. Зменшення впливу конфліктів в конвеєрі команд
3.4.1. Зменшення впливу структурних конфліктів
3.4.2. Зменшення впливу конфліктів за даними
3.4.3. Зменшення впливу конфліктів управління
3.5. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. Розробка принципів взаємодії з основною пам’яттю, СИНТЕЗ, ТЕСТУВАННЯ
та дослідження моделі ПРОЦЕСОРА
4.1. Принципи взаємодії процесора та основної пам’яті
4.2. Блокова організація програм для обробки в конвеєрі процесора
4.3. Розробка методу зберігання в регістровому файлі потенційно потрібної
інформації
4.4. Система тестування процесора
4.5. Результати синтезу процесора
4.6. Результати дослідження моделі процесора
4.7. Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
ДОДАТОК Д
ВСТУП
Актуальність