Вы здесь

Психосемантичний аналіз професійної свідомості майбутніх менеджерів

Автор: 
Дробот Ольга Вячеславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003601
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У СФЕРІ
ПРОФЕСІЙНОЇ
СВІДОМОСТІ.
1.1. Психосемантичний підхід як методологічний базис
дослідження професійної свідомості
1.2. Суб'єктивний досвід як детермінанта образу світу професіонала.
1.3. Основні засади становлення професійної свідомості менеджерів.
Висновки до
розділу
1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИ ТА
МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1. Організація експерименту та формування груп досліджуваних
2.2. Методи і методики
дослідження
Висновки до
розділу
2
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
3.1. Семантичні коди професійної культури
менеджерів.
3.2. Семантика нормоустановчих та рефлексивних структур свідомості.
3.3. Мотиви досягнення у вербальній свідомості майбутніх
менеджерів
3.4. Аксіологічні аспекти свідомості майбутніх
менеджерів
Висновки до
розділу
3
РОЗДІЛ 4. СПЕЦИФІКА ОБРАЗУ СВІТУ ПРОФЕСІЇ У
СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ
Психолінгвістичний аналіз уявлень студентів про себе
в контексті образу майбутньої
професії.
4.2. Семантична диференціація візуальних аналогів Я
та майбутньої професії
4.3. Візуальна семантика форм та її діагностичний
потенціал
Висновки до
розділу
4.
ВИСНОВКИ.
ДОДАТКИ .
СПИСОК