Вы здесь

Фортепіанна творчість Миколи Колесси в контексті стильових напрямів XX ст.

Автор: 
Рудницький Олег Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004019
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Основні естетико-стильові напрями
європейської фортепіанної музики першої третини ХХ ст.
у їх спрямованості на творчість Миколи Колесси
1.1. Неофольклоризм та його прояви
у фортепіанній творчості європейських композиторів
1.2. Риси символізму та імпресіонізму
у формуванні нового фортепіанного мислення
1.3. Неокласицизм – єдність традиції
та конструктивного новаторства
1.4. Неоромантизм – звернення до традицій
фортепіанної школи ХІХ ст.
РОЗДІЛ 2. Фортепіанна творчість Миколи Колесси
в аспекті єдності національних
та загальноєвропейських векторів
2.1. Суб’єктивно-психологічна обумовленість
звернення до фортепіано: авторецепція фортепіанного жанру
2.2. Жанрові моделі фортепіанних творів
Миколи Колесси та їх авторська трансформація
РОЗДІЛ 3. Інтерпретація фортепіанних творів
Миколи Колесси в сучасному художньому вимірі
ВИСНОВКИ
СПИСОК