Вы здесь

Психологічні засади професійного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції

Автор: 
Корсун Сергій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004034
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………….
ВСТУП ….……………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ДО ПОДАТКОВОЇ
МІЛІЦІЇ…………………………………………………………………….
Професійно-психологічний відбір до податкової міліції ДПА України: історія та
сучасний стан……………………………….……
Нормативно-правове регулювання діяльності податкової міліції та порядок відбору
працівників до її оперативних під
розділів…………………………….……………………………………
Висновки до першого
розділу………………………………………
РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА
ОПЕРАТИВНОГО ПІД
РОЗДІЛУ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ………………………….……
2.1. Соціально-психологічні умови діяльності працівників оперативних
під
розділів податкової міліції………………………………
2.2. Професіограма працівника оперативного під
розділу податкової міліції як
основа побудови методики професійного психологічного
відбору…………………………………………………….
Висновки до другого
розділу…………………………………………
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ
ПІД
РОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ……………………………….
Роль психологічних та психофізіологічних особливостей особистості в успішності
професійної діяльності працівників оперативних під
розділів податкової
міліції………………………………
Методика психологічного відбору кандидатів на посади працівників оперативних
під
розділів податкової міліції….………….
Висновки до третього
розділу.……………………………………
ВИСНОВКИ………………….………………….…………….……
ДОДАТКИ………………………………………………………….
СПИСОК