Вы здесь

Зміни показників жирнокислотного спектру, артеріального тиску, функціонального стану серця у хворих з метаболічним синдромом та їх медикаментозна корекція.

Автор: 
Рамбурн Сiвусагур Махатікесвар
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003658
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень .
ВСТУП
РОЗДІЛ
огляд літератури.
1.1.
Визначення метаболічного синдрому.
1.2.
Розповсюдженість метаболічного синдрому
1.3.
Патогенез метаболічного синдрому. Роль жирних кислот в патогенезі метаболічного
синдрому
РОЗДІЛ
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ОСІБ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
.
2.1.
Характеристика хворих
2.2.
Методи дослідження
2.2.1.
Методика добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ)………………………………………
2.2.2.
Добове моніторування серцевого ритму
2.2.3.
Ультрасонографія серця.
2.2.4.
Методика визначення вмісту жирних кислот у ліпідах еритроцитів ……………
2.3.
Методи аналізу і оцінки достовірності результатів
дослідження.
РОЗДІЛ
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ З
МС
3.1.
Показники жирнокислотного спектру до лікування
………….
3.2.
Показники жирнокислотного спектру після лікування. Обгрунтування обраної
терапії ………
3.2.1.
Показники жирнокислотного спектру після
лікування.
РОЗДІЛ
ДОБОВИЙ МОНІТОРИНГ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА СТАН ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З
МС
4.1.
Показники добового моніторингу артеріального тиску до
лікування
4.2.
Динаміка показників добового моніторингу артеріального тиску після проведеного
лікування
РОЗДІЛ
Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з МС
5.1.
Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з
МС
5.2.
Динаміка показників систолічної та діастолічної функції серця під дією
лікування
РОЗДІЛ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ З МС
.
6.1.
Результати добового моніторування серцевого ритму у хворих з МС до
лікування.
6.2.
Результати добового моніторування серцевого ритму у хворих з МС після
проведеного
лікування.
Аналіз та узагальнення результатів дослідження .
ВИСНОВКИ
.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
.
СПИСОК