Вы здесь

Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції

Автор: 
Полудьонна Наталія Станіславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004035
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади діагностики
індивідуально-психологічних властивостей майбутніх працівників оперативних
під
розділів міліції.
1.1. Теорія і практика психодіагностики індивідуально-психологічних
властивостей особистості в системі професійного відбору.
1.2. Теоретичний аналіз професійної діяльності персоналу оперативних
під
розділів міліції.
1.3. Професійна придатність і психологічна готовність майбутніх працівників
оперативних під
розділів міліції до діяльності.
1.4. Професійно важливі якості персоналу оперативних під
розділів міліції, їх
структура та діагностика.
Висновки до першого
розділу.
РОЗДІЛ 2. Оптимізація психодіагностики індивідуально-типологічних властивостей
майбутніх працівників оперативних під
розділів міліції.
2.1. Концептуальні засади психодіагностики індивідуально-типологічних
властивостей майбутніх працівників оперативних під
розділів міліції.
2.2. Методичні засади оптимальної діагностики індивідуально-типологічних
властивостей курсантів оперативної спеціалізації в умовах ВНЗ МВС України.
2.3. Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх
працівників оперативних під
розділів міліції у ВНЗ МВС України.
2.4. Психолого-педагогічна ефективність психодіагностики
індивідуально-типологічних властивостей курсантів оперативної спеціалізації з
позицій теорії провідних тенденцій.
Висновки до другого
розділу.
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК