Вы здесь

Опозиція як чинник формування демократичної політичної системи в Україні

Автор: 
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003663
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ І
ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ
ТА ҐЕНЕЗА ІДЕЇ ………………………………………………… …….…
Основні теоретичні підходи до феномену політичної опозиції
в історико-політологічному аспекті .……….…………………
1.2. Сучасні концепції політичної опозиції …….………………………
Політична опозиція: сутність, функції, типологія …….….………
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ ІІ
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ
.…………………………….…
Етап аморфності та тотальної опозиційності (від проголошення
української незалежності року – до парламентсько-
президентських виборів – рр.) ……….…………………….
Етап визрівання політичної опозиції (від парламентсько-
президентських виборів – рр. – до парламентських
виборів р.) ……………………………………………….….…
Етап становлення опозиції як джерела альтернативної
політики (від парламентських виборів р. –
до «помаранчевої революції» р.) …………………….
2.4. «Постпомаранчевий» період розвитку політичної опозиції
в Україні (після президентських виборів року і
до сьогодення)
Висновки до
розділу .…….……………………………………………
РОЗДІЛ ІІІ
ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ…….….…
3.1. Проблеми інституціоналізації політичної опозиції в Україні,
їх аналіз та напрямки вирішення ……….……………………….
3.2. Перспективи становлення інституту політичної опозиції
в Україні в контексті світового досвіду та
українських реалій
Висновки до
розділу ……………………………………….….……
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………
СПИСОК