Вы здесь

Ціанінові барвники як флуоресцентні зонди для детекції фібрилярного альфа-синуклеїну

Автор: 
Волкова Катерина Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004054
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП.
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Амілоїдні утворення як маркери розвитку нейродегенеративних захворювань
1.2. Агрегація білків у амілоїдні фібрили: основні етапи та
модулятори фібрилоутворення
1.3. Амілоїдні агрегати a-синуклеїну Ї роль у розвитку хвороби
Паркінсона
1.3.1. Особливості структурної організації a-синуклеїну дикого типу
та його мутантних форм, що зустрічаються при спадкових формах Паркінсонізму
1.4. Основні методи дослідження та характеристики амілоїдних
філаментів
1.5. Запропоновані моделі взаємодії барвників з амілоїдними фібрилами
1.6. Флуоресцентні барвники, які використовуються для визначення
амілоїдних фібрил
1.6.1. Тіофлавін Т
1.6.2. Конго Червоний
1.6.3. Похідні Конго Червоного Ї Chrysamine G та біс-стирильні барвники Х-,
BSB та К
1.6.4. trans-Resveratrol
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Використані матеріали
2.2. Методики дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей барвників у
вільному стані та у присутності мономерних і агрегованих у фібрили
протеїнів
2.2.1. Приготування стокових розчинів барвників і білків
2.2.2. Приготування робочих розчинів
2.1.3. Визначення констант зв’язування барвників з
фібрилярним АСН
2.2.4. Отримання значень анізотропії для ціанінових барвників у комплексах з
фібрилярними білками
2.3. Експресія та очищення рекомбінантного дтАСН і
мутантних АСН АР і АТ
2.4. Отримання фібрилярних білків
2.4.1. Отримання фібрил дтАСН і мутантних АСН АР і АТ
2.4.2. Отримання фібрилярного БЛГ.
2.4.3. Отримання фібрилярного лізоциму та інсуліну
2.5. Компьютерне моделювання
2.6. Моніторинг процесу фібрилоутворення дтАСН та мутантних АСН
АР і АТ за використання ціанінових барвників Т- та SH-
2.7. Приготування препаратів фібрил для атомної силової мікроскопії
2.8. Вирощування культур клітин
РОЗДІЛ 3. ПОШУК ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ АМІЛОЇДНИХ
ФІБРИЛ СЕРЕД ЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ
3.1. Пошук флуоресцентних зондів для визначення фібрилярного b?лактоглобуліну
серед ціанінових барвників
3.1.1. Спектрально-люмінесцентні дослідження серії моно-, три-,
пента- і гептаметинціанінів і скварилієвих барвників у вільному
стані і у присутності
БЛГ.
3.1.2. Спектрально-люмінесцентні властивості монометин-
ціанінових барвників у вільному стані і у присутності
БЛГ
3.1.3. Спектрально-люмінесцентні характеристики симетричних бензотіазольних
триметинціанінових барвників у вільному стані
і при взаємодії з білком.
3.1.4. Спектрально-люмінесцентні властивості симетричних триметинціанінів із
замісниками у поліметиновому ланцюгу
у вільному стані і з БЛГ
3.1.5. Спектрально-люмінесцентні характеристики мезо-заміщених
триметинціанінових барвників на основі різних гетероциклів
у вільному стані і у присутності
БЛГ
3.1.6. Спектрально-люмінесцентні характеристики симетричних триметинціанінових
барвників з різними замісниками у полі-
метиновому ланцюгу в індивідуальному стані і з
БЛГ.
3.2. Пошук флуоресцентних зондів для визначення фібрилярного АСН
серед ціанінових барвників
3.2.1. Спектрально-люмінесцентні властивості серії моно-, три-,
пента-метинціанінів і скварилієвих барвників у вільному стані і у
присутності АСН
3.2.2. Спектрально-люмінесцентні характеристики монометин-
ціанінових барвників у вільному стані і у присутності АСН
3.2.3. Спектрально-люмінесцентні характеристики триметин-
ціанінових барвників у вільному стані і у присутності АСН
3.2.4. Спектрально-люмінесцентні властивості триметинціанінових барвників із
замісниками у поліметинціаніновому ланцюзі у вільному стані і у присутності
АСН
3.3. Моделювання структури комплексу барвник/фібрилярний АСН для серії моно- та
триметинціанінових барвників
РОЗДІЛ 4. ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ БАРВНИКІВ
ІЗ ФІБРИЛАМИ АСН
4.1. Вивчення спектральних властивостей ціанінових барвників Т? і
SH- у комплексах із фібрилярними білками у поляризованому світлі
4.2. Визначення характеристик монометинціанінового барвнику Т- у вільному
стані і у комплексі з фібрилами АСН методом флуоресцентної спектроскопії з
розділенням у часі
4.3. Візуалізація комплексів Т-/фібрилярний АСН методом атомної силової
мікроскопії
4.4. Дослідження можливості практичного застосування барвників Т- і SH-
для флуоресцентної детекції фібрилярного АСН
4.4.1. Вивчення зв’язування ціанінових барвників із фібрилами, утвореними
білками різного амінокислотного складу
4.4.2. Обчислення констант зв’язування ціанінових барвників Т- і SH? з
агрегованим у фібрили дтАСН
4.4.3. Визначення лінійного діапазону детекції агрегованого у фібрили дтАСН для
ціанінових барвників Т- і SH-
4.4.4. Застосування ціанінових барвників T- і SH- для дослідження процесу
фібрилоутворення АСН in vitro
4.4.5. Використання триметинціанінового барвнику SH- для візуалізіції
амілоїдних формацій АСН у культурі клітин in vivo
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
СПИСОК