Вы здесь

Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого.

Автор: 
Кордонець Олександр Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003701
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Стан вивчення прози Богдана Лепкого……………………………
РОЗДІЛ 2. Творчість Богдана Лепкого в контексті жанрово-стильового оновлення
української прози кінця ХІХ – початку ХХ століть…
РОЗДІЛ 3. Лірико-імпресіоністична тенденція в малій прозі Богдана Лепкого в
контексті новаторських пошуків української літератури кінця ХІХ – початку ХХ
століть………………………….……………………….………
3.1. Новели Богдана Лепкого…………………………………………………
3.2. Фрагментарна проза Богдана Лепкого…………………………………….
РОЗДІЛ 4. Лірико-імпресіоністичні повісті Богдана Лепкого з життя
західноукраїнської інтелігенції………………………………………………
4.1. Жанрово-стильові прикмети повісті-казки „Під тихий вечір”…………
4.2. Лірико-психологічне начало та особливості імпресіоністичної поетики
повісті „Зірка”…………………………………………………………………
4.3. Стильовий синкретизм та засоби ліризації в повісті „Веселка над
пустарем”………………………………………………………………………
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
СПИСОК