Вы здесь

Агромеліоративна оцінка та особливості використання зернистих фосфоритів як меліорантів на осушуваних грунтах

Автор: 
Лико Сергій Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004085
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
.
РОЗДІЛ 1. Стан вивчення питання використання зернистих фосфоритів як
меліорантів у сільському господарстві
1.1. Стан вивчення, запаси, розповсюдження та умови утворення
фосфоритів
1.2. Класифікація родовищ
1.3. Застосування фосфоритів у сільському господарстві та екологічні наслідки
їх використання .
Висновки до
розділу
.
РОЗДІЛ 2. Умови, об'єкти, програма та методика досліджень .
2.1. Природні умови Західного Полісся та району досліджень.
2.2. Характеристика об’єктів дослідження .
2.2.1. Характеристика меліорованих торфових ґрунтів
2.2.2. Характеристика дерново-підзолистих ґрунтів .
2.3. Програма та методика досліджень
Висновки до
розділу
.
РОЗДІЛ 3. Агромеліоративна оцінка фосфоритів
3.1. Хімічний склад зернистих фосфоритів
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. Вплив зернистих фосфоритів на склад, властивості та процеси у
ґрунтах
4.1. Вплив використання зернистих фосфоритів на фізичні властивості торфових
ґрунтів.
4.2. Вплив використання зернистих фосфоритів на водні властивості та водний
режим торфових ґрунтів .
4.3. Вплив зернистих фосфоритів на поживний режим
ґрунтів
4.4. Вплив використання фосфоритів на накопичення важких металів
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. Вплив використання зернистих фосфоритів на урожай
сільськогосподарських культур
5.1. Вплив використання зернистих фосфоритів на продуктивність
сільськогосподарських культур на торфових ґрунтах
.
5.2. Вплив фосфоритів на продуктивність сільськогосподарських культур на
дерново-підзолистих
ґрунтах.
Висновки до
розділу
5
РОЗДІЛ 6. Енергетична і економічна оцінка використання зернистих фосфоритів як
меліорантів
6.1. Енергетична оцінка дії зернистих фосфоритів.
6.2. Економічна оцінка використання зернистих фосфоритів.
Висновки до
розділу
6
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК