Вы здесь

Гіпоплазія яєчників у корів: поширеність, морфофункціональні зміни та методи лікування

Автор: 
Бабань Олександр Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003718
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ ……………………
ВСТУП .…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ …….……………….…………………
1.1. Диференціальна діагностика та ефективність лікування корів
за хвороб яєчників …………………………………………….………
1.2. Етіологія, патогенез і діагностика гіпоплазії яєчників у корів …
1.3. Методи лікування корів за гіпоплазії яєчників ……………….
1.4. Профілактика гіпоплазії яєчників у корів …………………….….
РОЗДІЛ ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ ТА
МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ………….…………………………
РОЗДІЛ ПОШИРЕНІСТЬ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ
ПОКАЗНИКИ ЯЄЧНИКІВ КОРІВ ЗА ГІПОПЛАЗІЇ ……….….….………
3.1. Поширеність гіпоплазії яєчників у корів …………………….…
3.2. Сонографічні показники яєчників корів за гіпоплазії ……………
3.3. Гістологічні зміни в яєчниках корів за гіпофункції і гіпоплазії …
3.4. Концентрація прогестерону, естрадіолу і тестостерону у крові
корів за гіпоплазії яєчників ………….……………………………….
РОЗДІЛ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КОРІВ ЗА ГІПОПЛАЗІЇ ЯЄЧНИКІВ ………….…
4.1. Сонографічні показники яєчників корів за гіпоплазії у
зв’язку з лікуванням ……………………………………………………
4.2. Вплив методів лікування корів за гіпоплазії яєчників на
ендокринну функцію гонад ….…………………………………….
4.3. Статева циклічність і заплідненість корів після лікування
різними методами ………………………………………………………
РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КОРІВ ЗА ГІПОПЛАЗІЇ ЯЄЧНИКІВ ………….
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ….
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….…
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ………………………………………….….
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………
СПИСОК