Вы здесь

Результати оцінки і використання бугаїв-плідників при створенні поліського типу української чорно-рябої молочної породи.

Автор: 
Самчик Діана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003735
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ВСТУП ………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………….
1.1.
Українська чорно-ряба молочна порода та її поліський тип: вихідні
породи, методи виведення, зоотехнічна характеристика ………………….
1.2.
Роль бугаїв-плідників у поліпшенні стад і порід молочної худоби
та методи оцінки їх племінної цінності ………………………………………
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1.
Матеріал та умови проведення досліджень………………………
2.2.
Схема і методика досліджень …………………………………………
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ……………………
3.1.
Породна і генеалогічна структура обстежених бугаїв-плідників …
3.2.
Результати оцінки обстежених бугаїв-плідників за фенотипом
жіночих предків ………………………………………………………………
3.2.1.
Розподіл бугаїв-плідників за надоєм і жирномолочністю жіночих
предків ………………………………………………………………………….
3.2.2.
Молочна продуктивність жіночих предків плідників різного
походження і генотипів ……………………………………………………….
3.2.3.
Індекси племінної цінності бугаїв за надоєм і жирномолочністю
жіночих предків …………………………………………………………… …
3.3.
Результати оцінки бугаїв-плідників за якістю нащадків …………
3.3.1.
Розподіл плідників за надоєм і жирномолочністю дочок та
індексами племінної цінності …………………………………………………
3.3.2.
Розподіл бугаїв за категоріями племінної цінності ………………….
3.3.3.
Результати оцінки бугаїв-плідників за якістю нащадків залежно від
місця їх народження, генеалогічної і генетичної структури ………………
3.4.
Дослідження шляхів удосконалення відбору та оцінки бугаїв-плідників
3.4.1.
Ефективність попереднього відбору ремонтних бугайців ………….
3.4.2.
Вплив бугаїв-плідників на характер взаємозв’язку „надій–жир”
дочок ……………………………………………………………………………
3.4.3.
Препотентність обстежених бугаїв-плідників ……………………….
3.4.4.
Ефективність попередньої оцінки бугаїв-плідників за обмеженою
чисельністю лактуючих дочок ………………………………………………
3.4.5.
Результати оцінки бугаїв у стадах із різним рівнем продуктивності
корів …………………………………………………………………………….
3.5.
Економічна ефективність використання бугаїв-плідників різних
порід і генотипів ……………………………………………………………….
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ …………………………………………….
СПИСОК