Вы здесь

Використання побічних продуктів переробки зерна кукурудзи і гірчиці в годівлі свиней

Автор: 
Бегма Наталія Андріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003737
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Особливості енергетичного та протеїнового живлення свиней
1.2. Використання побічних продуктів переробки зерна
кукурудзи і гірчиці в годівлі сільськогосподарських тварин
1.3. Узагальнення огляду літератури
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Принципи відбору та особливості годівлі тварин в експериментах
2.2. Методики фізіологічних та біохімічних дослідів
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Хімічний склад та характеристика побічних продуктів
крохмале-патокового і гірчичного виробництва
3.2. Використання гірчичної макухи в годівлі свиноматок
3.2.1. Характер годівлі свиноматок
3.2.2. Продуктивність свиноматок
3.2.3. Біохімічні показники крові свиноматок
3.2.4. Економічна ефективність використання гірчичної макухи
в годівлі свиноматок
3.3. Ефективність використання гірчичної макухи в годівлі молодняку свиней
3.3.1. Споживання і використання поживних речовин раціону за включення
гірчичної макухи
3.3.2. Інтенсивність вирощування підсвинків
3.3.3. Перетравність основних поживних речовин і їх засвоєння
в організмі свиней
3.3.4. Показники забою підсвинків
3.3.5. Біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней
3.3.6. Гістологічна структура печінки за впливу гірчичної макухи
3.3.7. Економічна ефективність використання гірчичної макухи
в годівлі молодняку свиней
3.4. Ефективність використання продуктів переробки зерна гірчиці і відходів
крохмале-патокового виробництва в годівлі свиноматок
3.4.1. Характер годівлі дослідних свиноматок
3.4.2. Продуктивність свиноматок за включення в комбікорми нетрадиційних
протеїнових компонентів
3.4.3. Перетравність поживних речовин
3.4.4. Біохімічні показники крові поросних свиноматок
3.4.5. Економічна ефективність використання продуктів переробки зерна гірчиці і
відходів крохмале-патокового виробництва в годівлі свиноматок
3.5. Використання сухого кукурудзяного корму, кукурудзяно-фосфатидного
концентрату і гірчичної макухи у комбікормах для молодняку свиней
3.5.1. Споживання і використання поживних речовин раціону
3.5.2. Інтенсивність вирощування підсвинків
3.5.3. Перетравність і обмін речовин у молодняку свиней
3.5.4. Аналіз показників забою
3.5.5. Біохімічні показники крові молодняку свиней
3.5.5. Економічна ефективність застосування сухого кукурудзяного корму,
кукурудзяно-фосфатидного концентрату і гірчичної макухи у раціонах молодняку
свиней
3.6. Виробнича апробація результатів досліджень
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК