Вы здесь

Особливості перебігу В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії залежно від молекулярної характеристики генів важких ланцюгів імуноглобулінів

Автор: 
Філоненко Ірина Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003758
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Маркери прогнозу хронічної лімфоцитарної лейкемії
1.2. Особливості структури імуноглобулінового рецептора В-клітин у хворих на
хронічну лімфоцитарну лейкемію
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика обстежених хворих
2.2. Імунофенотипування мононуклеарів периферичної крові обстежених хворих
2.3. Дослідження мутаційного статусу генів варіабельних ділянок важких ланцюгів
імуноглобулінів
2.4. Статистичний аналіз отриманих результатів
РОЗДІЛ 3. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ
ЛЕЙКЕМІЮ В-КЛІТИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД МУТАЦІЙНОГО СТАТУСУ IgVH ГЕНІВ ТА
ЕКСПРЕСІЇ ОКРЕМИХ IgVH ГЕНІВ ПАТОЛОГІЧНИМИ КЛІТИНАМИ
РОЗДІЛ 4. ЕКСПРЕСІЯ IgVH ГЕНІВ У ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ
ЛЕЙКЕМІЮ
РОЗДІЛ 5. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ В-КЛІТИННОЇ ХРОНІЧНОЇ ЛІМФОЦИТАРНОЇ
ЛЕЙКЕМІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МУТАЦІЙНОГО СТАТУСУ IgVH ГЕНІВ ТА ЕКСПРЕСІЇ ОКРЕМИХ IgVH
ГЕНІВ ПАТОЛОГІЧНИМИ КЛІТИНАМИ
РОЗДІЛ 6. ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ
РОЗДІЛ 7. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ПРОГНОЗУ
ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ ЛІМФОЦИТАРНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ
7.1. Значення окремих маркерів для прогнозу прогрессії захворювання у хворих на
хронічну лімфоцитарну лейкемію
7.2. Значення окремих маркерів для прогнозу загального виживання хворих на
хронічну лімфоцитарну лейкемію
РОЗДІЛ 8. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК