Вы здесь

Особливості анестезіологічного і реанімаційного забезпечення пацієнтів з легеневою гіпертензією при вроджених пороках серця.

Автор: 
Іоффе Наталія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003773
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ_
1.1.Поширеність легеневої гіпертензії при вроджених
пороках серця
1.2.Класифікація легеневої гіпертензії. Морфологічні
особливості легеневої тканини у пацієнтів із легеневою гіпертензією
при вроджених пороках серця
1.3. Патогенез легеневої гіпертензії_
1.4. Сучасні методи діагностики легеневоїгіпертензії
у хворих із вродженими пороками серця
1.5. Проблема терапії легеневої гіпертензії
РОЗДІЛ КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ
І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежуваних груп пацієнтів_
2.2.Методика анестезіологічного забезпечення_
2.3. Методика проведення штучного кровообігу
2.4. Методика проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ)_
2.5.Методика діагностики гострої серцевої недостатності
2.6. Методики обстеження пацієнтів
2.6.1. Електрокардіографія
2.6.2.Біохімічні дослідження_
2.6.3.Ультразвукове дослідження серця_
2.6.4.Ангіокардіографія та рентгенконтрасне дослідження порожнин серця
_
2.6.5.Дослідження функціональної здатності судинного
ендотелію_
2.6.6. Методика статистичної обробки матеріалу
РОЗДІЛ РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ_
3.1.Оцінка адекватності терапії силденафілом і його вплив на ендотлийзалежну
вазодилатацію у хворих із ВПС, ускладнених легеневою
гіпертензією_
3.2. Порівняльна характеристика гемодинаміки та тривалості застосування
симпатоміметиків у пацієнтів основної та групи порівняння на доопераційному
етапі та у ранньому післяопераційному
періоді_
3.3. Прогнозування перебігу раннього післяопераційного періоду у пацієнтів із
вродженими пороками серця, ускладненими легеневою гіпертензією за даними
рентгенконтрасного дослідження порожнин
серця
3.4. Роль штучного кровообігу в профілактиці легеневих гіпертонічних кризів у
пацієнтів основної та групи порівняння_
3.5.Визначення ступеня легеневої гіпертензії у пацієнтів із дефектом
міжшлуночкової перегородки залежно від розміру дефекту на основі результатів
эхокардіографії_
3.6. Результати проведення вентиляційної підтримки у основній та групі
порівняння_
3.7.Ускладнення у післяопераційному періоді у пацієнтів основної групи та групи
порівняння
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ_
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК