Вы здесь

Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії вірусних гепатитів В і С у наркоспоживачів

Автор: 
Біла-Попович Ганна Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004183
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………
ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ Сучасний стан проблеми вірусних гепатитів у наркоспоживачів….
1.1. Клініко-біохімічні особливості вірусних гепатитів у наркоспоживачів……
1.2. Роль імунорегуляторних механізмів у патогенезі вірусних гепатитів у
наркоспоживачів………………………………………………………………
1.3. Патоморфологія печінки при вірусних гепатитах у наркоспоживачів…
1.4. Підходи до лікування вірусних гепатитів у наркоспоживачів…………
Резюме…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ Характеристика обстежених хворих і методи дослідження……
Критерії постановки діагнозу……………………
Характеристика лабораторних методів дослідження…………………
Матеріали та методи патогістологічних досліджень…………………….
РОЗДІЛ Клінічні особливості перебігу та імунний статус у хворих на вірусні
гепатити на тлі наркоспоживання…………………………
3.1. Клінічні особливості гострих вірусних гепатитів у наркоспоживачів…
3.2. Клінічні особливості хронічних вірусних гепатитів у наркоспоживачів.
3.4. Цитокіновий статус та рівні Іg і ЦІК у крові при вірусних гепатитах у
наркоспоживачів……………………………………………………………….
Резюме……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ Патогістологічна картина печінки при вірусних гепатитах у
наркоспоживачів……………………………………………………………….
4.1. Патогістологічна картина печінки померлих внаслідок гострого ВГ……
4.2. Патогістологічна картина печінки наркоспоживачів з ХВГ…………….
4.3. Патогістологія печінки при гострих отруєннях наркотичними
речовинами……………………………………………………………………………….
Резюме ……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ Лікування хворих на вірусні гепатити на тлі наркоспоживання……
5.1. Терапія вірусних гепатитів у наркоспоживачів з використанням
медихроналу…………………………………………………………………………………
5.1.1. Порівняльний аналіз базисної терапії та комплексного лікування з
медихроналом при гострих ВГ……………………………………………………
5.1.2. Ефективність додаткового призначення медихроналу в комплексному
лікуванні при ХВГ…………………………………………………………….
5.2. Замісна терапія бупренорфіном наркоспоживачів з ХВГ……………………
Резюме …………………………………………………………………….
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ …………………………………………
СПИСОК