Вы здесь

Клiнiко-патогенетичнi особливостi хронiчного гепатиту С в осiб з реплiкативною формою Епштейна-Барр вірусної інфекції

Автор: 
Боднар Вадим Анатолiйович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004189
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ………………………………………
ВСТУП ………………………………………….…………………………….
РОЗДІЛ 1.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ
С, ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ЇХ ПОЄДНАНІ
ФОРМИ….………………………………………………….
РОЗДІЛ 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ОСІБ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
…………………………………
2.1.
Загальна характеристика обстежених хворих та здорових
людей……………………………………………………….….
2.2.
Методи дослідження ……………………………….…….
РОЗДІЛ 3.
ПОШИРЕНІСТЬ ГЕПАТИТУ С ТА ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ
РЕГІОНІ…………………………………………………….
РОЗДІЛ 4.
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, МОРФОЛОГІЧНИХ
ЗМІН У ПЕЧІНЦІ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С………
РОЗДІЛ 5.
КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ З
РЕПЛІКАТИВНОЮ ФОРМОЮ ХРОНІЧНОЇ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ
ІНФЕКЦІЇ……………………………………….…….……….
РОЗДІЛ 6.
КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА, МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С, ПОЄДНАНОГО З РЕПЛІКАТИВНОЮ ФОРМОЮ
ХРОНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЕПШТЕЙНА-БАРР…………….
РОЗДІЛ 7.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ, БІОХІМІЧНИХ, МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С В ПОЄДНАННІ ТА БЕЗ
РЕПЛІКАТИВНОЇ ФОРМИ ХРОНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЕПШТЕЙНА-БАРР
….….
АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ……………………………….…
ВИСНОВКИ…
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………….…….
СПИСОК