Вы здесь

Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва.

Автор: 
Кононова Марія Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004196
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Філософсько-естетичне підґрунтя понять „ідеальне” та
„еталонне”
1.2. Спроба конкретизації існуючих проектів категоріальних основ теорії
музично-виконавського мистецтва
.
1.3. Звукоідеали виконавства в системі категорій музично-виконавського
мистецтва
РОЗДІЛ 2. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ЕТАЛОНИ ВИКОНАВСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ
АКТУАЛЬНИХ ТИПІВ ВИКОНАВСЬКОЇ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
2.1. Історичний тип виконавської інтерпретації у віолончельному мистецтві
ХХ–ХХІ століть
2.2. Специфіка утворення альтернативних типів виконавської інтерпретації у
віолончельній творчості в контексті доби постмодернізму .
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АКТУАЛЬНИХ ТИПІВ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У ВІОЛОНЧЕЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ–ХХІ СТ.
3.1. Сюїти для віолончелі соло Й.С. Баха в контексті розвитку історичного типу
виконавської інтерпретації .
3.2. Актуальні типи виконавської інтерпретації віолончельної музики ХХ століття
ВИСНОВКИ
СПИСОК