Вы здесь

Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи

Автор: 
Зурнаджи Людмила Юліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003832
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
перелік умовних скорочень………………….……………………
Вступ………………………………………….……………………………
розділ Огляд літератури………………………………………….
Аналіз захворюваності на рак щитовидної залози
після аварії на ЧАЕС……………….….………………………
Морфологічна характеристика папілярних карцином
щитовидної залози після аварії на ЧАЕС……………………
Молекулярно-біологічні та імуногістохімічні
характеристики папілярних карцином щитовидної
залози після аварії на ЧАЕС………………………
розділ Матеріал та методи досліджень……………………
розділ Морфологічна характеристика карцином щитовидної залози в різні періоди
після
Чорнобильської катастрофи………………………………………
Загальна характеристика спостережень в різні періоди
після Чорнобильської катастрофи…………….
Папілярна карцинома: патоморфологічна характеристика
різних підтипів. ………………………………….
розділ Морфологічний аналіз папілярних карцином щитовидної залози у зв’язку з
наявністю чи відсутністю регіонарних і віддалених
метастазів……………………….
розділ результати Імуногістохімічного аналізу папілярних карцином щитовидної
залози за наявності або відсутності регіонарних і віддалених
метастазів……
5. Імуногістохімічні дослідження з антитілами до
тироглобуліну……………………………………………………
Імуногістохімічні дослідження лімфоїдної інфільтрації……
Імуногістохімічні дослідження вмісту макрофагів………….
Імуногістохімічні дослідження вмісту дендритних клітин…
Імуногістохімічні дослідження проліферативної
активності………………………………………………………
розділ Дослідження пошкоджень у гені RET в папілярних карциномах дітей і
підлітків
за допомогою методу імунофлуоресцентної гібридизації “in situ”
(FISH)…………………………………………
розділ Імуногістохімічні дослідження з використанням антитіл до галектину- у
диференційній діагностиці папілярних карцином
та фолікулярних пухлин щитовидної залози. …
7.1. Морфологічна характеристика фолікулярних аденом
і фолікулярних карцином……………………………………
7.2. Морфологічна характеристика папілярних карцином.
Імуногістохімічне дослідження експресії галектину- у
фолікулярних аденомах і фолікулярних карциномах……
Імуногістохімічне дослідження експресії галектину- у папілярних
карциномах……………………………………….
розділ аналіз і узагальнення результатів
дослідження…………………………………………………………….
Висновки………………………………………………………………….
Практичні рекомендації……………………………………………
Список