Вы здесь

Підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем машин для механічного обробляння брускових заготівок столярних виробів

Автор: 
Іванишин Тарас Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003843
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ та вибір напрямків
ДОСЛІДЖЕНь.
1.1. Аналіз структур автоматизованих систем машин
для механічного обробляння брускових заготівок
віконних
блоків.
1.2. Конструктивні особливості автоматизованих
систем машин для механічного обробляння
брускових заготівок дверних коробок.
1.3. Стан питання щодо основних етапів створення
та розвитку теорії продуктивності ліній
1.4. Висновки. Мета і завдання досліджень
Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ТРИВАЛОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ БРУСКОВИХ
ЗАГОТІВОК
2.1. Вибір закону розподілу ймовірностей тривалості
технологічних операцій механічного оброблення
брускових
заготівок.
2.2. Методика виконання експериментальних досліджень.
2.3. Результати дослідження статистичних характеристик
технологічних операцій механічного оброблення
брускових заготівок віконних блоків.
2.4. Результати дослідження статистичних характеристик
технологічних операцій механічного оброблення
брускових заготівок дверних блоків.
2.5.
Висновки
Розділ 3. Моделювання процесу функціонування Автоматизованих ліній ДЛЯ
МЕХАНІЧНОГО оброблЯння брускових заготівок.
3.1. Проблеми математичного опису процесу роботи
багатоверстатних систем для виготовлення
віконних і дверних блоків
3.2. Побудова математичних моделей процесу
функціонування автоматизованих триверстатних
ліній з жорстким агрегатуванням обладнання .
3.3. Формалізація процесу роботи несинхронних
автоматизованих триверстатних систем з гнучким
агрегатуванням обладнання
3.4. Дослідження впливу величини місткості
міжагрегатних накопичувачів на якісні показники
роботи триверстатної системи .
3.6.
Висновки.
Розділ 4. Математичний опис цільової функції для оцінювання ефективності роботи
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ.
4.1. Вибір цільової функції для оптимізування
багатоверстатних ліній у виробництві віконних
і дверних
блоків
4.2. Формалізація цільової функції для оцінювання
ефективності роботи синхронних триверстатних ліній
з жорстким агрегатуванням верстатів
4.3. Математичний опис цільової функції для оцінювання
ефективності роботи несинхронних триверстатних
виробничих систем з нестабільним ритмом роботи
обладнання
4.4.
Висновки
РОЗДІЛ 5. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МАШИН ТА
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
5.1. Удосконалення структури та параметрів
автоматизованої системи машин для механічного
обробляння брускових заготівок віконних коробок
та
імпостів.
5.2. Обґрунтування структури та параметрів автоматизованої системи машин для
механічного
обробляння брускових заготівок віконних стулок.
5.3. Оптимізація структури та параметрів
автоматизованої системи машин для механічного
обробляння брускових заготівок дверних коробок
5.4. Пропозиції щодо удосконалення конструкції
механізмів та інструмента деревообробних верстатів
5.4.1. Розроблення нової конструкції подавального
вальця для механізмів подачі деревообробних
верстатів
5.4.2. Удосконалення конструкції фрези для
деревообробних фрезувальних верстатів
5.4.3. Модернізація конструкції круглопилкового
механізму різання для деревообробних
верстатів
5.5.
Висновки
ВИСНОВКИ.
СПИСОК