Вы здесь

Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування

Автор: 
Швець Людмила Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004238
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ Сторінка
ВСТУП…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ…….
1.1. Характеристика і термомеханічні режими гарячого деформування алюмінієвих
сплавів……………………………………………………………
1.2. Пластичність і особливості гарячого деформування алюмінієвих
сплавів…………………………………………………………………………….
1.3. Особливості ізотермічного штампування деталей із алюмінієвих
сплавів…………………………………………………………………………….
1.4. Вимоги до вихідної заготовки……………………………………….
1.5. Недоліки традиційних способів гарячого деформування…………
1.6. Суть і можливість способу ізотермічного деформування………….
1.7. Застосування вальцювання заготовок в умовах ізотермічного
деформування………………………………………………………………….…
1.8. Засоби для здійснення ізотермічного деформування……………….
1.8.1. Установки для нагріву штампів…………………………………….
1.8.2. Устаткування……………………………………………………….
1.8.3. Інструмент …………………………………………………………
Висновки до
розділу
РАЗЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЇ МЕТАЛУ В ПЕРЕХІДНІЙ І УСТАЛЕНІЙ ЗОНАХ ПРИ
ВАЛЬЦЮВАННІ ЗАГОТОВОК В ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ, З УРАХУВАННЯМ РОЗВИТКУ ДЕФОРМАЦІЇ
В ЧАСІ……………………………………………
2.1. Методи експериментальних і аналітичних досліджень течії металу в осередку
деформації…………………………………………………………
2.2. Основні рівняння і співвідношення об'ємної задачі теорії
пластичності………………………………………………………………………
2.3. Дослідження течії металу в перехідній і усталеній зонах при вальцюванні
заготовок в осередку деформації, з урахуванням розвитку деформації в
часі…………………………………………………………………
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ дослідження технологічних ПАРАМЕТРІВ ВАЛЬЦЮВАННЯ
ЗАГОТОВОК ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ В УМОВАХ ІЗОТЕРМІЧНОГО І НАБЛИЖЕНОГО ДО НЬОГО
ДЕФОРМування………………………….
3.1. Методика проведення експериментальних робіт по визначенню технологічних
параметрів вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до нього
деформування ………………………………………….
3.2. Установка для вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного
до нього деформування…………………………………………
3.3. Вальцювання заготовок в гладких валках……………………………
3.3.1. Розширення і тиск металу на валках при вальцюванні заготовок круглого
перерізу в гладких валках……………………………………………….
3.3.2. Випередження при вальцюванні заготовок круглого перерізу в гладких
валках……………………………………………………………………
3.4. Розширення при вальцюванні заготовок в калібрах……………….
3.4.1. Розширення при вальцюванні заготовок круглого перерізу в овальних
калібрах………………………………………………………………
3.4.2. Дослідження пластичності сплаву Д, армованого ниткоподібними
кристалами з матеріалу SiC, в умовах ізотермічного і наближеного до нього
деформування…………………………………………
3.4.3. Розширення при вальцюванні заготовок овального перерізу в ромбічних
калібрах………………………………………………………………
3.4.4. Вплив кута ромбічного калібру на розширення при вальцюванні заготовок
овального перерізу……………………………………………………
3.4.5. Формули для визначення розширення при вальцюванні заготовок в умовах
ізотермічного і наближеного до нього деформування….
3.5. Випередження при вальцюванні заготовок в калібрах…………….
3.5.1. Випередження при вальцюванні заготовок круглого перерізу в овальних
калібрах……………………………………………………………….
3.5.2. Випередження при вальцюванні заготовок овального перерізу в ромбічних
калібрах………………………………………………………………
3.5.3. Вплив кута ромбічного калібру на випередження при вальцюванні заготовок
овального перерізу…………………………………….
3.5.4. Формули для визначення випередження при вальцюванні заготовок, в умовах
ізотермічного і наближеного до нього деформування….
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА
ВАЛЬЦЬОВАНИХ ЗАГОТОВОК З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ В УМОВАХ ІЗОТЕРМІЧНОГО І
НАБЛИЖЕНОГО ДО НЬОГО ДЕФОРМУВАННЯ………………………….
4.1. Розробка технологічних процесів вальцювання заготовок в умовах
ізотермічного і наближеного до нього деформування………………………
4.2. Розробка технологічних рекомендацій по розрахунку калібрів для вальцювання
заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до нього
деформування…………………………………………………………………….
4.3. Виготовлення профілів складного поперечного перерізу, в умовах
ізотермічного і наближеного до нього деформування……………………….
4.4. Розробка технічного завдання на конструкцію спеціалізованого обладнання
для вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до нього
деформування…………………………………………
4. 5. Типові технологічні процеси ……………………………………….
Висновки до
розділу ……………………………………………………
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………
ДОДАТКИ: Додаток А Переміщення координатних сіток…………….
Додаток Б Технічні рекомендації…………………………………………
Додаток В Технічне завдання на розробку, виготовлення і приймання
Додаток Д Технічні акти впровадження…………………………………
Додаток К Довідка про очікуваний економічний ефект…………………
СПИСОК