Вы здесь

Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку психомоторних здібностей

Автор: 
Чекмарьова Наталя Григорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004248
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Вступ.
Розділ 1. Теоретичні проблеми діагностики
розвитку психомоторних здібностей
людини в системі спортивного відбору
1.1.Загальна характеристика структури психомоторних здібностей
людини
1.2. Психолого-педагогічні проблеми спортивного відбору
1.3. Біологічні проблеми спортивного відбору.
1.3.1. Генетика розвитку психомоторних здібностей
людини
1.3.2. Генетичні маркери рухової обдарованості
людини
1.4. Оцінка розвитку психомоторних здібностей людини
Розділ 2. Методи та організація дослідження.
2.1. Методологія та методи дослідження.
2.1.1. Теоретичний аналіз та узагальнення наукових літературних
джерел
2.1.2. Психомоторне тестування
2.1.3. Визначення шкал оцінок результатів психомоторних
тестів
2.1.4. Дерматогліфічний метод генетики
2.1.5. Методи математичної статистики.
2.2. Організація
досліджень.
Розділ 3. Вікові критерії оцінки розвитку психомоторних здібностей у дІтей
і підлітків – років.
3.1. Здібність до просторової орієнтації.
3.2. Здібність до сприйняття і диференціації часу
3.3. Здібність до диференціювання швидкісних параметрів
рухів
3.4. Здібність до сприйняття і диференціювання силових параметрів
рухів
3.5. Здібність до відчуття ритму
Розділ 4. прогноз СПОРТИВНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ
ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ І МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІВНЯ розвитку психомоторних
здібностей
4.1. Дерматогліфічні маркери в генетичному прогнозі
розвитку психомоторних здібностей людини
4.2. Модельні характеристики рівня розвитку
психомоторних здібностей спортсменів високого
класу…………….
Розділ 5. Аналіз та узагальнення результатів
дослідження.
Загальні
висновки
Практичні
рекомендації.
Список