Вы здесь

Втрачені географічні об'єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз.

Автор: 
Троценко Олександра Владиславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003886
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
Розділ Теоретико-методологічні засади
дослідження втрачених географічних об’єктів
1. Понятійно-термінологічний апарат дослідження
1. Стан і напрямки дослідження втрачених географічних об’єктів в Україні і
закордоном
1. Методичні основи дослідження втрачених географічних об’єктів
регіонального рівня
Висновки до
розділу
Розділ Структура, зміст, пошук і систематизація
інформації про втрачені географічні об’єкти
2. Інформаційний потенціал історичних писемних джерел
2. Використання давніх карт: класифікація, зміст, обмеження
2. Класифікація втрачених географічних об’єктів
Висновки до
розділу
Розділ чинники та періоди втрати географічних
об’єктів регіону
3. Чинники зникнення географічних об’єктів
3. Періодизація процесу втрати антропогенних географічних об’єктів регіону
3. Дослідження адміністративно-територіальних змін:
історико-географічний аспект
3.4. Втрачені населені пункти регіону: ретроспективний аналіз
3. Втрачені природні географічні об’єкти Дніпропетровської області
Висновки до
розділу
Розділ Шляхи збереження географічного
різноманіття регіону
4. Засоби зберігання інформації про втрачені географічні об’єкти:
банки даних
4. Розробка атласу втрачених географічних об’єктів в
традиційному та електронному варіанті
Висновки до
розділу
Висновки та пропозиції
Список