Вы здесь

Ідея виховання та її теоретичне обґрунтування в античній філософії.

Автор: 
Рабінович Олександр Романович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003903
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДжерелЬНА БАЗА, ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.1. Ступінь опрацювання проблеми.
РОЗДІЛ 2.
Формування основних засад системи виховання у Спарті й в Афінах та пошуки
виховного ідеалу
2.1. Витоки і джерела виникнення та становлення античної системи виховання й
навчання (Пайдейї).
2.2. Спартанська система виховання та її головні сутнісні ознаки.
2.3. Афінська система виховання, її суть і характер. Пошуки нового виховного
ідеалу.
Розділ 3.
Філософсько-теоретичне обґрунтування античної системи виховання і її кінцевої
мети – виховного ідеалу у старогрецькій філософії.
3.1.Гомер і Гесіод - поети-мислителі, предтечі виховної філософії. Світ Гомера
і місце в ньому людини.
3. Гесіод і спроби сформулювати засади філософської
етики….
3. Проблема людини і її виховання у вченні Піфагора, Геракліта та Демокріта.
Піфагор: перші антропологічні рефлексії
3.4. Геракліт: проблеми людського буття і відкриття суб’єктивного логосу.
3.5. Демокріт: проблема виховання і навчання.
3.6. Філософія софістів: перше осмислення ідеї виховання і навчання.
3.7. Сократ: виховання через знання
3.8. Ксенофонт: проблема формування виховного ідеалу
«Калокагатія»
3.9. Платон: створення і теоретичне обґрунтування системи виховання та навчання
у філософії мислителя
3 Арістотель: філософські засади виховної системи мислителя
3 Обґрунтування у грецькій філософії ідеалу «калокагатії» як мети
виховання.
Висновки.
СПИСОК