Вы здесь

Історія прикметникової префіксації і конфіксації в українській мові

Автор: 
Коца Руслана Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004292
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………….………
Розділ 1. Префіксальний і конфіксальний способи творення прикметників як
об’єкти лінгвістичного дослідження….………………………………
1.1. Понятття про префікс до ХХ ст………………………………….….
1.2. Префікс і префіксальний спосіб творення прикметників (сучасне
мовознавство)……………………………………………………….
1.3. Вивчення діахронної префіксації…………………………………
1.4. Поняття про конфікс і конфіксальний спосіб творення
прикметників………………………………………………………
1.5. Вивчення діахронної конфікcації…………………………………
1.6. Розмежування префіксального і префіксально-суфіксального
способів творення……………………………….………
Розділ 2. Префіксальна і конфіксальна система давнього руськоукраїнського
прикметника XI – XIIІ ст. щодо
праслов’янської:…….…………….
2.1. Давні руськоукраїнські префікси і власне префіксальний спосіб творення
прикметників:…….………………………………….……
2.1.1. Давні іменні префікси…………………………………………
2.1.2. пре-………………………………………………….
2.1.3. на-………………………………………………….
2.1.4. надъ-………………………………………………….
2.1.5. не-………………………………………………….
2.1.6. по-………………………………………………….
2.1.7. при-……………………………………………….…
2.2. Конфіксальний спосіб творення прикметників XI – XIII ст.
….
2.2.1. Конфіксальні прикметники з першою частиною без-…….
2.2.2. Конфіксальні прикметники з першим компонентом до-…
2.2.3. Конфіксальні прикметники з першим компонентом за-…….…
2.2.4. Конфіксальні прикметники з першим компонентом на-…
2.2.5. Конфіксальні прикметники з першим компонентом надъ-
2.2.6. Конфіксальні прикметники з першим компонентом по-……
2.2.7. Конфіксальні прикметники з першим компонентом подъ-…
2.2.8. Конфіксальні прикметники з першим компонентом при-…
2.3. Висновки до
розділу……………………………………………….
Розділ 3. Розвиток префіксальної та конфіксальної системи прикметника
староукраїнської мови:………………………………………………………
3.1. Префіксальний спосіб творення прикметників XIV – XVIII
ст.:.
3.1.1. Префікс без-………………………………………………….
3.1.2. Префікс на-……………………………………………….….
3.1.3. Префікс над-…………………………………………………
3.1.4. Префікс не-……………………………………………….….
3.1.5. Префікс по-……………………………………………….…….
3.1.6. Префікс под-………………………………………………
3.1.7. Префікс пол(у)-…………………………………………….…
3.1.8. Префікс пра-…………………………………………………
3.1.9. Префікс пре-…………………………………………………
3.1 Префікс при-…………………………………………………
3.1 Префікс про-…………………………………………………
3.1 Префікс су-……………………………………………….….
3.2. Конфіксальний спосіб творення прикметників XIV-XVIII ст……
3.2.1. Конфіксальні прикметники з першим компонентом без-….
3.2.1.1. Прикметники, утворені від конкретних іменників……
3.2.1.2. Прикметники, утворені від абстрактних іменників…….
3.2.2. Конфіксальні прикметники з першим компонентом до-…
3.2.3. Конфіксальні прикметники з першим компонентом з-…….
3.2.4. Конфіксальні прикметники з першим компонентом за-….
3.2.5. Конфіксальні прикметники з першим компонентом межи-
3.2.6. Конфіксальні прикметники з першим компонентом на-…
3.2.7. Конфіксальні прикметники з першим компонентом над-
3.2.8. Конфіксальні прикметники з першим компонентом не-…
3.2.9. Конфіксальні прикметники з першим компонентом по-…
3.2 Конфіксальні прикметники з першим компонентом под-………
3.2 Конфіксальні прикметники з першим компонентом пред-……
3.2 Конфіксальні прикметники з першим компонентом при-………
3.2 Конфіксальні прикметники з першим компонентом полу-………
Розділ 4. Префіксальна і конфіксальна система українського прикметника
ХІХ – ХХ ст.:…………………………………………………………
4.1. Прикметникові префікси нової української мови……………….
4.1.1. без-……………………………………………………………
4.1.2. за-…………………………………………………………….
4.1.3. на-…………………………………………………………….
4.1.4. над-………………………………………………………….
4.1.5. напів-………………………………………………………
4.1.6. не-…………………………………………………………….
4.1.7. о- / об-………………………………………………………
4.1.8. перед-…………………………………………………….…
4.1.9. пів-………………………………………………….…….…
4.1 під-……………………………………………………….….
4.1 по-…………………………………………………….……
4.1 поза-…………………………………………………….…
4.1 понад-…………………………………………………….
4.1 пра-……………………………………………………….…
4.1 пре-………………………………………………………….
4.1 пред-…………………………………………………….…
4.1 при-…………………………………………………….……
4.1 про-………………………………………………………….
4.1 су-………………………………………………………….
4.2. Конфіксальний спосіб творення прикметників………………….
4.2.1. без-…-………………………………………………………
4.2.2. до-…-…………………………………………………………
4.2.3. за-…-……………………………………………………….….
4.2.4. між-…-…………………………………………………….….
4.2.5. на-…-……………………………………………………….…
4.2.6. навколо-…-………………………………………………
4.2.7. над-…-…………………………………………………….….
4.2.8. не-…-…………………………………………………………
4.2.9. о- / об-…-…………………………………………………….
4.2 перед-…-…………………………………………………
4.2 пів-…-…………………………………………………….
4.2 під-…-………………………………………………….…….
4.2 по-…-…………………………………………………….…
4.2 поза-…-………………………………………………………
4.2 понад-…-………………………………………………….
4.2 попід-…-……………………………………………………
4.2 при-…-…………………………………………………….
4.2 серед-…-……………………………………………….….
4.2 су-…-…………………………………………………………
4.3. Висновки до
розділу……………………………………………….
Висновки……………………………………………………………………
Список