Вы здесь

Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століття

Автор: 
Челбарах Валентина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004321
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………
Розділ І. Новаторство художніх принципів зображення дійсності в поетичній
творчості Сильвестра Яричевського……………………….
Жанрово-стильові ознаки поезії як вияв поетики
передсимволізму…………………………….…………
Концепція людини та світу в ліриці і ліро-епосі письменника……………………………………………
Розділ ІІ. Проблемно-тематичні та поетикальні концепти новелістики
митця……………………………………………………………………….
Розділ ІІІ. Драматургія С.Яричевського крізь виміри ранньомодерністського
дискурсу………………………………………
Висновки…………………………………………………….….……….
Список