Вы здесь

Громадянське суспільство и особистість: форми взаємодії

Автор: 
Рожкова Юлія Андріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003948
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………
РОЗДІЛ
СТУПІНЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
………………………
1. Постановка проблеми дослідження ……………………………….
1. Ступінь дослідження проблеми. Огляд літератури ………………
1. Методологічні засади дисертаційного дослідження ………………
Висновки до
розділу 1. ………………………………………………….
РОЗДІЛ
ОСОБИСТІСТЬ І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДПОСИЛКИ ВЗАЄМОДІЇ ……………….
2. Первісні форми взаємодії особи і громадянського суспільства …
2. Свобода особистості як головна передумова формування громадянського
суспільства …………………………………………….
2. Прояви індивідуалізації особистості та їх вплив на розвиток громадянського
суспільства …………………………………………….
Висновки до
розділу 2. ………………………………………………….
РОЗДІЛ
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН «ОСОБИСТІСТЬ-ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» У
ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ……
3. Зміна ролі особистості у формуванні громадянського суспільства
постіндустріальної доби …………………………………………………
3. Інтерпретація форм самоорганізації громадянського суспільства у добу
глобалізації …………………………………………………………
3. Специфіка взаємовідносин особистості і громадянського суспільства в
сучасній Україні ………………………………………….
Висновки до
розділу 3. ………………………………………………….
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………………
СПИСОК