Вы здесь

Застосування багаторівневої системної лазеротерапії в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію 1-2 ступеня

Автор: 
Баранова Ірина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004329
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………
ВСТУП………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (огляд літератури) .………….
1.1. Патогенез артеріальної гіпертензії та сучасні її класифікації ….
1.2. Сучасні підходи до медикаментозного лікування
артеріальної гіпертензії………………………….………………
1.3. Немедикаментозна терапія артеріальної гіпертензії………………
1.4. Теоретичні передумови застосування лазеротерапії в медицині
1.5. Лазеротерапія в лікуванні артеріальної гіпертензії……………….
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ЛІКУВАННЯ………………………………………………….…
2.1. Загальна характеристика груп хворих……………………………
2.2. Методи досліджень……………………………………………….
2.2.1. Клінічне обстеження…………………………….………….
2.2.2. Добове моніторування артеріального тиску ………………
2.2.3. Дослідження варіабельності ритму серця…………………
2.2.4. Дослідження функціонального стану вегетативної
нервової системи….……………………………………….
2.2.5. Ехокардіографічне дослідження…………………………
2.2.6. Електрокардіографічне обстеження……………………….
2.2.7. Реографічні методи дослідження …………………………
2.2.8. Біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви…….……………
2.2.9. Лабораторно-біохімічні дослідження….…………………
2.2 Оцінка якості життя хворих на артеріальну гіпертензію
.- ст……………………………………………………….
2.2 Статистичні методи дослідження………………………….
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМНОЇ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ В
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ - СТУПЕНЯ…………
3.1. Системний (багаторівневий) принцип вибору
зон впливу при артеріальної гіпертензії - ст…………….……
3.2. Медикаментозна терапія хворих на артеріальну
гіпертензію - ст………………………………………………
РОЗДІЛ 4. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ І
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ
МЕТОДІВ ……………………………………………………
4.1. Порівняльна оцінка клінічного ефекту застосованих методів
лікування у хворих на артеріальну гіпертензію - ст.….
4.2. Динаміка артеріального тиску під впливом застосованих методів
лікування у хворих на артеріальну гіпертензію - ст….……….
4.3. Зміни основних гемодинамічних показників у хворих на артеріальну
гіпертензію -ст за результатами добового монітерування
артеріального тиску……………………………………….……………
4.4. Динаміка показників варіабельності ритму серця у хворих на
артеріальну гіпертензію - ст до та після лікування…………………
4.5. Динаміка стану вегетативної нервової системи у хворих на
артеріальну гіпертензію - ст за показниками стандартних
клінічних вегетативних тестів в результаті проведеного лікування…
4.6. Динаміка ехокардіографічних показників у хворих на артеріальну
гіпертензію - ст під впливом застосованих лікувальних
комплексів…………………………………………………….…………
4.7. Динаміка показників біоелектричної активності міокарда у хворих на
артеріальну гіпертензію - ст в результаті проведеного
лікування………………………………………………………………….
4.8. Динаміка параметрів центральної гемодинаміки у хворих на
артеріальну гіпертензію - ст під впливом лікування …………….
4.9. Динаміка показників периферичного кровообігу у хворих на
артеріальну гіпертензію - ст в результаті проведеного лікування.
4 Динаміка стану мікроциркуляції у хворих на артеріальну гіпертензію
- ст в результаті проведеного лікування…………………………….
4 Динаміка показників ліпідного обміну та фібрінолітичних
властивостей крові під впливом лікування …………………….……
4 Дослідження віддалених результатів лікування у хворих на
артеріальну гіпертензію - ст за критеріями якості
життя……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ
ПІДСУМОК………………………………………………………….
ВИСНОВКИ………………………….……………………………………………
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………….
СПИСОК