Вы здесь

Застосування в комплексному санаторно-курортному лікуванні високотонової біорезонансної терапії при захворюваннях щитоподібної залози

Автор: 
Колоденко Олена Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004332
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА
ТЕРМІНІВ……….…………………………………….
ВСТУП .……………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇЇ вирішення (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ)………………….
Розповсюдження захворювань щитоподібної залози серед населення України та
особливості патогенетичних механізмів розвитку патології в умовах формування
антропогеохімічних аномалій………
Роль порушень мікроелементного складу організму в розвитку патології
щитоподібної залози серед населення за умов геохімічних
аномалій………………………………………………………………….
Методи лікування захворювань щитоподібної залози.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи вивчення еколого-гігієнічних
чинників
2.2.Об’єкт та матеріал експериментального
дослідження.
2.3. Моделювання впливу токсигенних чинників на морфофункціональний стан
щитоподібної залози у щурів
2.4. Загальна характеристика хворих……………………………………….
2.5. Загальноклінічні, лабораторні та інструментальні методи
дослідження………………………………………………………………
2.6. Методи оцінки нервово-психічного стану та біологічного віку
жінок…………………………………………………………………….
2.7. Методи оцінки мікроелементного складу крові та сечі.…………….
2.8. Методи статистичної обробки ………………………………………….
РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ…………………………………………………
3.1. Характеристика природно-екологічних чинників….………….
3.2. Роль соціально-економічних умов у формуванні патології щитоподібної
залози……………………………………………………
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ.
4.1.Функціональний стан щитоподібної залози…………………………
4.2. Обмін мікроелементів ………………………………………………
4.3. Метаболізм білків, жирів та вуглеводів……………………
4. Морфологічний стан щитоподібної залози……………………………
РОЗДІЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК З ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ….
5.1. Функціональний стан щитоподібної залози при захворюваннях щитоподібної
залози…………………………………………………
5.2. Гомеостаз мікроелементів у хворих при захворюваннях щитоподібної
залози……………………………………………………
5.3. Суб’єктивний та нервово-психічний стан хворих при захворюваннях
щитоподібної залози………………………………….
РОЗДІЛ 6. санаторно-курортнЕ лікування ЖІНОК при ЗАХВОРЮВАННЯх ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ….
6.1. Лікувальне харчування …………………………………………….….
6.2. Бальнеотерапія………………………………………………………….
6.3. Кліматотерапія………………………………………………………….
6.4. Високотонова біорезонансна терапія…………………………………
РОЗДІЛ 7. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ САНАТОРНО-ТЕРАПЕВТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ЖІНОК
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ……………………….
7.1. Оцінка ефективності використання санаторно-терапевтичних
комплексів……………………………………………………….………
7.1.1. Оцінка безпосередніх та віддалених результатів……………………
7.2. Безпосередні результати використання СТК ………………………….
7.3. Віддалені результати використання СТК……………………….……
ЗАКЛЮЧЕННЯ………………………………………………………………
ВИСНОВКИ
.
Практичні рекомендації……………………………………………
СПИСОК