Вы здесь

Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів.

Автор: 
Коцюк Юрій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004343
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ Інформаційно-психологічні аспекти діяльності менеджерів
1.1. Постать менеджера у парадигмі сучасності та основні напрями його
діяльності
1.2. Роль інформаційно-комунікаційних процесів у діяльності менеджера
1.3. Психологічний комфорт у діяльності менеджера в
інформаційно-комунікаційному розрізі
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ Інформаційні системи у менеджменті та їх захист
2.1. Сфери застосування та реалізація захисту інформаційних систем
2.2. Криптографічні засоби захисту інформації
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ Криптографія як імпліцитна психологічного комфорту менеджера
3.1. Функціональний зв’язок між рівнем психологічного комфорту та вміннями
використовувати криптографічні засоби захисту інформації
3.2. Криптографічні методи захисту інформації як імпліцитна психологічного
комфорту менеджерів при роботі з інформаційними системами
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
Додаток А. Шифр Цезаря
Додаток Б. Шифр Віженера
Додаток В. Гратка Кардано
Додаток Д. Електронна кодова книга (ECB)
Додаток Е. Зчеплення блоків шифротексту (CBC)
Додаток Ж. Зворотній зв’язок по шифротексту (CFB)
Додаток З. Зворотній зв’язок по виходу (OFB)
Додаток И. Анкета 1.
Додаток К. Зведена таблиця частот вибору джерела інформації
Додаток Л.
Додаток М. Графіки нормальних розподілів накопичених частот () для змінних , ,
, , , .
Додаток Н. Робоча програма
СПИСОК