Вы здесь

Поліморфізм вірулентності збудника борошнистої роси ячменю та джерела стійкості до патогена в Лісостепу України.

Автор: 
Кононенко Юлія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003968
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Стор.
ВСТУП.
РОЗДІЛ
Огляд літератури…………………………………….…
Загальні відомості про збудника борошнистої роси
ячменю: біологічні властивості, поширення та
шкодочинність………
1.1.1. Спеціалізація та біологічні властивості
пато-гена………………………………………….…
1.1.2. Поширення та шкодочинність збудника борошнис-тої роси
ячменю.….…
Стійкість сортів ячменю до збудника борошнистої роси
Ефективність генів стійкості ячменю до збудника
борошнистої роси та використання їх в селекції……….
Склад, динаміка та спеціалізація рас збудника
борошнистої роси ячменю………………………….…….
Генетичні аспекти взаємодії ячменю і збудника борош-
нистої роси. Шляхи зміни вірулентності збудника
1.6. Генотипний склад популяцій патогена Blumeria graminis
DC Speer f. sp. hordei Em. Marchal ……………….….…….
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.
РОЗДІЛ
УМОВИ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ…….…………….……………………………
2.1. Умови та місце проведення досліджень………………….
2.1.1. Багаторічні агрокліматичні умови в місцях проведення
досліджень……….
2.1.2. Погодні умови в роки досліджень…………………
2.2. Методики проведення досліджень.
2.2.1. Оцінка стійкості сортів ячменю до збудника хвороби в польових
умовах…
2.2.2. Диференціація популяції збудника борошнистої роси на раси в конідіальній
та сумчастій стадіях розвитку патогена…………………………………
2.2.3. Визначення частот генів вірулентності збудника та встановлення
ефективності генів стійкості ячменю до
патогена……………………….
2.2.4. Методи математичної обробки результатів…
РОЗДІЛ
Стійкість сортів ячменю до збудника борошнистої роси………………………………….
3.1. Імунологічна оцінка озимих сортів ячменю до B. graminis
f. sp. hordei та ефективні джерела стійкості
3.2. Імунологічна оцінка ярих сортів ячменю до B. graminis f.
sp. hordei та ефективні джерела стійкості……
РОЗДІЛ
Расова структура популяції збудника борошнистої роси
ячменю.
4.1. Расовий склад популяцій збудника борошнистої роси на
озимому ячмені
4.2. Расовий склад популяцій збудника борошнистої роси на
ярому ячмені………………………………………….
РОЗДІЛ
Роль статевої стадії розвитку збудника борошнистої роси ячменю в
расоутворенні…………………………………………….
5.1. Расовий склад в конідіальній та після проходження сумчастої стадії
розвитку збудника борошнистої роси на озимому
ячмені.
5.2. Расовий склад в конідіальній та після проходження сумчастої стадії
розвитку збудника борошнистої роси на ярому
ячмені.
РОЗДІЛ
Генетична структура популяцій збудника борошнистої роси ячменю та ефективність
відомих генів стійкості………………………….
6.1. Генетична структура вірулентності B. graminis f. sp. hordei
на озимому ячмені та ефективні гени стійкості……………
6.2. Генетична структура вірулентності B. graminis f. sp. hordei
на ярому ячмені та ефективні гени стійкості………………
РОЗДІЛ
Аналіз та узагальнення результатів
досліджень.
ВИСНОВКИ.
Рекомендації виробництву….……………….……
ДОДАТКИ.
СПИСОК