Вы здесь

Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Автор: 
Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004357
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
Вступ………………………………………………………………………………….
Розділ 1.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ. ДЖЕРЕЛЬНА ТА ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.1.
Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у історико-правовій та історичній
літературі………………….
1.2.
Опубліковані та архівні джерела з проблеми………………….
1.3.
Теоретичне підґрунтя дослідження…………………………….
Розділ 2.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ………………………………………………………….
2.1.
Основні риси розвитку правового становища жінки на українських землях до
середини ХІХ ст.: історико-правова експозиція…………………………………………………………
2.2.
Соціальне становище жінок на українських землях у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. ………………………………
2.3.
Особливості правового зв’язку жінки та держави в Російській
імперії……………………………………………………………
2.4.
Особливості кримінальної відповідальності жінок у Російській імперії (на
матеріалах українських губерній)………………….
2.5.
Загальна характеристика адміністративно-правового статусу жінок на українських
землях у складі Російської імперії……
Розділ 3.
ПРИВАТНОПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ………………………………………………………….
3.1.
Правовий статус жінки за цивільним правом Російської імперії та українським
звичаєвим правом………………………
3.2.
Правове становище жінки на українських землях за шлюбно-сімейним правом
Російської імперії та українським звичаєвим правом……………………………………………………………
Розділ 4.
РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК ДО СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ ТА ЖІНОЧОЇ
ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
(УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД)…………………………………….
4.1.
Розвиток правової регламентації службово-трудової діяльності
жінок………………………………………………….
4.2.
Організаційно-правові засади розвитку жіночої освіти як чинника досягнення
рівноправ’я жінок………………………….
4.2.1. Жіноча початкова, середня та професійна освіта: правові основи
функціонування…………………………………….
4.2.2. Розвиток правового регулювання жіночої вищої освіти.
Висновки ………………………………………………………………………
Список