Вы здесь

Хірургічне лікування гострих абсцесів легень з використанням малоінвазивних технологій.

Автор: 
Мінухін Дмитро Валерійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004406
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список умовних скорочень
Введення
Розділ 1. Огляд літератури
1.1. Сучасне уявлення щодо етіопатогенезу гострих абсцесів легень
1.2. Сучасні методи діагностики гострих абсцесів легень
1.3. Аналіз традиційних напрямків лікування гострих абсцесів легень
1.4. Перспективи використання малоінвазивних хірургічних технологій та
ліпосомальних препаратів у комплексному лікуванні гострих абсцесів легень
Резюме
Розділ 2. Матеріали та методи дослідження
2.1. Експериментальні дослідження
2.2. Клінічні дослідження
2.3. Методи статистичної оцінки результатів досліджень
Розділ 3. Результати експериментальних досліджень
3.1. Вивчення біохімічних показників при застосуванні різних програм
лікування
3.2. Гістоморфологічне вивчення структурних змін у легенях при застосуванні
різних програм лікування
3.3. Бактеріологічний аналіз якості лікування лабораторних тварин під впливом
різних схем лікування
Резюме
Розділ 4. Клінічні дослідження
4.1. Динамічний клініко–лабораторний та інструментальний контроль ефективності
комплексного лікування хворих на гострі абсцеси легень
4.2. Ендобронхіальні методи комплексного лікування гострих абсцесів легень
4.3. Малоінвазивно–дренуючі методи хірургічного лікування гострих абсцесів
легень
4.4. Хірургічна корекція при ускладнених формах гострих абсцесів легень
Резюме
Розділ 5. Найближчі та віддалені результати хірургічних методів лікування
гострих абсцесів легень
Розділ 6. Заключення
Висновки
Практичні рекомендації
Список