Вы здесь

Транспедикулярна фіксація хребта при поперековому остеохондрозі

Автор: 
Піонтковський Валентин Костянтинович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004524
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік скорочень…………………………………………………………
Вступ………………………………………………………………………….
Розділ 1. Сучасний стан проблеми хірургічного лікування хворих із
дегенеративно-дистрофічними захворюваннями поперекового відділу хребта
(аналітичний огляд літератури)……………………………………
Розділ 2. Матеріал і методи дослідження…………………………………
2.1. Матеріал і методики клінічного дослідження…………………………
2.2. Матеріал і методики рентгенологічних, КТ та МРТ досліджень…….
2.3. Матеріал і методики математичних і числових досліджень………….
2.4. Матеріали і методики експериментальних досліджень……………….
2.5. Матеріал і методики статистичних досліджень……………………….
Розділ 3. Ретроспективний аналіз результатів оперативного лікування хворих на
поперековий остеохондроз………………………………………
3.1. Аналіз результатів клінічного дослідження…………………………….
3.2. Вивчення і аналіз причин негативних результатів оперативного лікування із
застосуванням транспедикулярної фіксації у хворих на поперековий
остеохондроз…………………………………………………
Розділ 4. Вплив елементів кріплення і фіксації на напружено-деформований стан
сегментів хребта із системою фіксації……………….
4.1. Постановка завдання дослідження впливу параметрів елементів фіксації і
кріплення на напружено-деформований стан біомеханічної
системи………………………………………………………………………
4.2. Розрахунково-експериментальна технологія дослідження
напружено-деформованого стану елементів біомеханічних систем…….
4.3. Кінцево-елементне моделювання напружено-деформованого стану досліджуваної
біомеханічної системи………………………………………
4.4. Розрахунок напружено-деформованого стану досліджуваної біомеханічної
системи……………………………………………………….
Розділ 5. Морфологія суміжних сегментів в умовах різного розташування штифтів у
тілах хребців……………………………………
5.1. Дослідження сегментів хребта зі штифтами, які розташовані в центральних
ділянках тіл хребців………………………………………….
5.1.1. Три місяці після імплантації………………………………………….
5.1.2. Чотири місяці після імплантації…………………………………….
5.2. Дослідження сегментів хребта зі штифтами, які розташовані в ділянках
апофізів тіл хребців……………………………………………….
5.2.1. Три місяці після імплантації………………………………………….
5.2.2. Чотири місяці після імплантації…………………………………….
Розділ 6. Проспективний аналіз результатів оперативного лікування хворих на
поперековий остеохондроз………………………………………
6.1. Розробка нових конструктивних рішень транспедикулярної фіксації при
остеохондрозі поперекового відділу хребта………………………….
6.2. Аналіз результатів дослідження………………………………………
Висновки……………………………………………………………………
Додаток А…………………………………………………………………….
Додаток Б…………………………………………………………………….
Додаток В…………………………………………………………………….
Перелік використаних джерел…………………………………………….
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
dx
величина нестабільності
ID
індекс дизабілітації
IR
індекс реабілітації
SC
відстань від різьбової частини гвинта до краніальної замикальної пластинки тіла
хребця
SC
відстань від різьбової частини гвинта до переднього кортикального шару тіла
хребця
абсолютні числа
БМС
біомеханічна система
ДЗПВХ
дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта
ДЗХ
дегенеративні захворювання хребта
ЕФК
елементи фіксації і кріплення
Іd
індекс диска
ІО
індекс ожиріння
КЕ
кінцевий елемент
КЕМ
кінцево-елементна модель
КТ
комп’ютерна томографія
Кут б
кут горизонтального (краніо – каудального) відхилення гвинта
МКЕ
метод кінцевих елементів
МРТ
магнітно-резонансна томографія
МХД
міжхребцевий диск
НДС
напружено-деформований стан
РЕТД
розрахунково-експериментальна технологія дослідження
ТПФ
транспедикулярна фіксація
ХК
хребтовий канал
ХРС
хребтово-руховий сегмент
ВСТУП
Актуальність