Вы здесь

Біологічні властивості вірусів лікарських рослин

Автор: 
Коренєва Аліна Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004538
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
стор
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Вступ
розділ 1. Огляд літератури
1.1. Вірусні захворювання Panax ginseng C. A. Meyer
1.2. Вірусні захворювання Рlantago major l.
1.3. Вірусні захворювання Valeriana officinalis l.
1.4. Вірусні захворювання Echinacea purpurea (L.) Moench.
РОЗДІЛ 2. ОБ‘ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Об‘єкти досліджень
2.1.1. Віруси
2.1.2. Рослини
2.2. Матеріали, реактиви та прилади, які використовувались у роботі
2.3. Методи досліджень
2.3.1. Відбір зразків
2.3.2. Метод біологічного тестування
2.3.3. Електронна мікроскопія
2.3.4. Виділення та очищення вірусних препаратів
2.3.5. Визначення чистоти та концентрації вірусних препаратів
2.3.6. Визначення молекулярної маси вірусних білків
2.3.7. Імуноферментний аналіз
2.3.8. Виділення та аналіз вірусних нуклеїнових кислот
2.3.9. Кількісне визначення вмісту вуглеводів у рослинах
2.3 Визначення вмісту біологічно активних сполук у рослинах
2.31. Кількісне визначення вмісту сапонінів
2.32. Кількісне визначення вмісту гідроксикоричних кислот
2.33. Кількісне визначення вмісту полісахаридів
2.3Отримання поліклональних кролячих антисироваток
2.3 Кліностатування
2.3 Статистична обробка результатів
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Розділ 3. Властивості збудників вірусних захворювань
лікарських рослин
3.1. Симптоми вірусного ураження лікарських рослин
3.2. Передача інфекції на рослини-індикатори
3.3. Морфологічні властивості вірусів
3.4. Фізико-хімічна характеристика вірусних препаратів
3.4.1. Концентрація вірусних препаратів
3.4.2. Електрофоретичні дослідження вірусних білків
3.4.3. Властивості нуклеїнових кислот вірусів
3.5. Ідентифікація вірусів
РОЗДІЛ 4. ШКОДОЧИННІСТЬ ВІРУСІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
4.1. Вплив вірусної інфекції на метаболізм рослин
4.2. Вплив вірусної інфекції на якість лікарської сировини
4.2.1. Вміст сапонінів у рослинах Panax ginseng
4.2.2. Вміст гідроксикоричних кислот у рослинах Echinaceа purpurea
4.2.3. Вміст полісахаридів у рослинах Echinaceа purpurea
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЛІКАРСЬКИХ
РОСЛИН ВІД ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
5.1. Отримання поліклональних антисироваток до вірусів
5.2. Вплив модельованої мікрогравітації на віруси, що уражують
рослини Panax ginseng C. A. Meyer
5.3. Практичні рекомендації виробництву
УЗАГАЛЬНЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК