Вы здесь

Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, при пухлинному враженні стравоходу

Автор: 
Козачук Олександр Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004609
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Загальний стан проблеми лікування хворих на рак стравоходу та рак шлунка, що
поширюється на стравохід
Паліативне лікування хворих на рак стравоходу та рак шлунка, що поширюється на
стравохід
Симптоматична допомога хворим на рак стравоходу та рак шлунка, що поширюється
на стравохід
Загальноприйняті методи лікування ускладнень стравохідних анастомозів
Застосування стравохідних стентів, що саморозширюються, у лікуванні хворих з
злоякісними пухлинами стравоходу
Види стравохідних стентів
Методи встановлення стентів
Результати стентування
Ускладнення стентування
Невирішені проблеми використання стентів
Обґрунтування обраного напрямку дослідження
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальна характеристика хворих
Принципи формування груп хворих
Характеристика хворих на рак стравоходу та рак шлунка, що поширюється на
стравохід, ускладнений дисфагією
Характеристика хворих на рак стравоходу та рак шлунка, що поширюється на
стравохід ускладнений стравохідною норицею
Характеристика хворих з ускладненнями стравохідних анастомозів
Характеристика хворих з ускладненими злоякісними екстрастравохідними пухлинами
Методи обстеження хворих і оцінка ефективності лікування
Технічні показники стентів, які використовували для стентування стравоходу
Методи встановлення стравохідних стентів
Стентування під контролем рентгеноскопії
Інтраопераційне стентування
Методи усунення технічних помилок та ускладнень стентування
Ендоскопічна корекція положення стента
Встановлення додаткових стентів
Видалення та повторне встановлення стентів
Спеціальні методи лікування хворих, яким встановлені стравохідні стенти
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЗАСТОСУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОСТРАВОХІДНИХ
СТЕНТІВ, ЩО САМОРОЗШИРЮЮТЬСЯ
Результати лікування хворих на рак стравоходу та шлунка, що поширюється на
стравохід, ускладнений дисфагією
Результати лікування хворих на рак стравоходу та шлунка, що поширюються на
стравохід, ускладнений дисфагією, стравохідною норицею
Результати лікування хворих з ускладненнями стравохідних анастомозів
Результати лікування хворих з ускладненими злоякісними екстрастравохідними
пухлинами.
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК